Nyomtatványok, adóval kapcsolatos tájékoztatók


 

 


 

 

KKVHIPA

Adatszolgáltatás az egyedi támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti adatairól” elnevezésű KKVHIPA jelű nyomtatvány kitöltő-ellenőrző programjának, súgójának és kitöltési útmutatójának a saját internetes honlapján történő megjelentetés alapján:

 

nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/KKVHIPA.html

 

 

 

 

 

 


 

Bevallás nyomtatvány - kommunális adó

adat/htmlfiles/Bevallás_magánszemély_kom_adó.pdf


 

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

 

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

 

 Nyomtatványok elérhetőek az oldal alján található linkre kattintva!

Kedves érdeklődő ügyfeleink, adózóink!

Csabaszabadi település esetében a környező településekkel hasonló mértékű, tehát 2%-os az iparűzési adó mértéke 2015. évben, 2016. évben, 2017. évben és 2018. , 2019. évben is.

 CSABASZABADI ÖNKORMÁNYZAT IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA SZÁMA:

11733003-15342706-03540000

Iparűzési adó: a NAV-hoz is be lehet nyújtani a bevallást

2019-es évre vonatkozó bevallásokat az alábbi link segítségével éri el:

adat/htmlfiles/2019__EVI_IPA_BEVALLAS.doc

adat/htmlfiles/2019__EVI_IPA_BEVALLAS.pdf

adat/htmlfiles/nyilatkozat_ostermelok.pdf

 

2018-as évre vonatkozó bevallásokat az alábbi link segítségével éri el:

adat/htmlfiles/2018__EVI_IPA_BEVALLAS.pdf

adat/htmlfiles/2018__EVI_IPA_BEVALLAS.doc

adat/htmlfiles/NYILATKOZAT_ostermelo_600eFt_alatti.pdf 

adat/htmlfiles/NYILATKOZAT_ostermelo_600eFt_alatti.doc

adat/htmlfiles/kerelem_adonemek_kozotti_atvezetes.pdf

 

Lehetőség van arra, hogy az állandó jellegű helyi iparűzési adóról (hipa) szóló bevallásokat – a meghatározott elektronikus bevallási nyomtatványon – az Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) nyújtsák be az adózók. Több önkormányzatot érintő adókötelezettség esetén lehetőség van a hipabevallások egyidejű beküldésére, mivel az ügyfélkapun biztosított a csoportos küldés – hívja fel a figyelmet közleményében az adóhatóság.

Helyi adók ügyében továbbra is az adót bevezető önkormányzati adóhatóságok járnak el. Ezért a NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallásokat – befogadó nyugta kiadása mellett – késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A NAV nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, a beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja az önkormányzatnak.

A NAV-hoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. Az iparűzési adóból származó bevétel változatlanul a települési önkormányzat saját bevétele. Az adózónak az adót – függetlenül attól, hogy a hipabevallását a NAV-on keresztül nyújtotta be – az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetnie.

Az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogramra (ÁNYK) optimalizált hipabevallás kitöltő programja, a kitöltési útmutató, valamint a kitöltést segítő aktív súgó a NAV honlapján érhető el.


A hipabevallás főlapjának fejlécén található lenyíló listából ki kell választani a székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatóságát (Budapesten a fővárosi önkormányzati adóhatóságot), valamint kötelezően ki kell tölteni az adózó adóazonosító számát. Amennyiben a benyújtott bevalláson feltüntetett adóazonosító szám a NAV nyilvántartásában nem szerepel, akkor a NAV „Elutasító nyugta”-t küld az adózó elektronikus tárhelyére.

Az ÁNYK programban lehetőség van arra, hogy az adózó egy már elkészített bevallása adattartalmát átmásolja egy új bevallásba, majd az adatokat szükség szerint módosítsa. Az egyszerre több hipabevallást beküldő adózóknak célszerű először egy bevallást feltölteniük azokkal az adatokkal, amelyeket egységesen, minden önkormányzat esetén szükséges megjeleníteni (például az adózó azonosításához szükséges adatok, az adó levezetéséhez szükséges vállalati szintű adatok és a hozzájuk tartozó betétlapok). Így ezek másolását követően a többi nyomtatványon már csak az adott önkormányzatra vonatkozó egyedi adatok kiegészítése szükséges.

 

 

 

 

 

 

 


 

Ügyiratszám:     289-1   / 2016

Ügyintéző: Virág Gábor

   Tárgy: Felszólítás

                                                           

 


 

Tisztelt Cím!

 

Hatósági nyilvántartás alapján megállapításra került, hogy Csabaszabadi Község Önkormányzatának közigazgatási területén termőföld tulajdonnal rendelkezik, viszont a helyi iparűzési adó hatálya alá nem jelentkezett be.

 

Tájékoztatom, hogy a helyi adókról szóló 1990 C. törvény (továbbiakban: Htv.) értelmében iparűzési adó fizetésére kötelezett:

„vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

b)  a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

d)  egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak;

 

Felhívom a figyelmét hogy, amennyiben több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet és a tárgyévet megelőző teljes adóévben az iparűzési adóalapja nem haladta meg a 100 millió forintot, akkor az alábbi adóalap –megosztási módszer valamelyikét köteles alkalmazni:

-          személyi jellegű ráfordítással arányos

-          eszközérték arányos-,

-          személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együttes megosztási módszer

 

A helyi adókról szóló 14/2015. (XI.24) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése alapján Csabaszabadi Község Közigazgatási területén: „Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.”

 

Felszólítom, hogy a 2015. évi bevétele után iparűzési  bevallási kötelezettségének jelen levelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tegyen eleget.(Iparűzési adóbevallás letölthető a csabaszabadi.hu/nyomtatványok honlapról.)

 

Amennyiben őstermelői tevékenységéből származó bruttó bevétele az adóévben a 600 000.-Ft-ot nem haladta meg akkor, bevallás benyújtására nem kötelezett, azonban erről adóhatóságunknak 8 napon belül nyilatkozatot kell küldenie.

 

A tulajdonában lévő termőföldet amennyiben nem Ön hasznosítja kérem, hogy 8 napon belül érvényes bérleti szerződéssel vagy a mellékelt nyomtatvány önkormányzatom részére történő visszaküldésével igazolja a földhasználó adóalany személyét.

 

 

Tájékoztatom, hogy az Art. 172 § (1) bekezdése értelmében, ha az adózó a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem), vagy a bevallási kötelezettségét elmulasztja, úgy a magánszemély adózó 200 000 Ft-ig, más adózó 500 000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Csabaszabadi, 2016. november 8.

                                   

                                                Tisztelettel:

 

                                                                                   Dr. Csatlós László

                                                                                               jegyző