Magyar Faluprogram MFP- BJA/2022 „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása”

 

 

 

 


Csabaszabadi Község Önkormányzata az Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása, MFP-BJA/2022 alprogram keretében a Darvas utca (hrsz: 156) 300m-es szakaszát újította fel. Az érintett járdaszakasz az Önkormányzat tulajdonában áll, per-,teher- és igénymentes.

Felújítást megelőző állapot bemutatása:
A korábbi járdaszakasz beton burkolattal rendelkezett, mely az elmúlt évek során több helyen összerepedezett, megsüllyedt, a burkolatfelület tönkrement.

Felújított állapot bemutatása:
Felújított járda hossza: 300 m Szélessége: 0,8 m
Pályaszerkezet:
• 10 cm járdabeton burkolat, hegesztett síkhálóval megerősítve
• 10 cm homokos kavics ágyazat
Az új járda a korábbi magassági vonalvezetésével került kialakításra, így a meglévő járdaszintek nem változtak. A járdáról lefolyó csapadékvíz a zöldfelületen elszikkad. A felújítás során a kijelölt szakaszon a meglévő járda teljes pályaszerkezettel elbontásra került. Ezt követően tükör került kialakításra, melyet tömörítettek, majd 10 cm tömör vastagságban homokoskavics ágyazatot került beépítésre. Kétoldali zsaluzás közé került elkészítésre a járdabeton, mely 2 méterenként vakhézag bevágással dilatálásra került, valamint a felülete cementszórással került keményítésre.

A megvalósítás során változások nem történtek.

A műszaki átadás-átvételre 2022. november 10-én került sor.

A projekt a korszerű infrastruktúra biztosításával hozzájárul a település társadalmi- és gazdasági fejlődéséhez, a népesség megtartásához, az életminőség javításához.
A projekt célja az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása, ezáltal a településkép épülése, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.