Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet

Jelenleg véleményezés alatt!

Véleményezendő dokumentum található -  klikk a lap alján!

A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtással élt az Csabaszabadi Község Önkormányzata által alkotott - a településkép védelméről szóló 4/2018 (IV.25) önkormányzati rendeletének vonatkozásában.  A törvényességi felhívásban foglaltak szerinti jogszabálysértő rendelkezések, - e módosító rendeletben – módosításra, kiegészítésre, illetve hatályon kívül helyezésre kerülnek. 

 

Előzetes hatásvizsgálat

 

1.      A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A szabályozás változásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.

 

2.      Környezeti és egészségi következményei:

Környezeti és egészségi következményei nincsenek a jogszabálynak.

 

3.      Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

4.      A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabálysértés megszüntetésének elmaradása esetén a kormányhivatal az Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat, illetve a társulási tanács köteles a kormányhivatallal ismertetni.

 

5.      A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a Hivatalnál rendelkezésre állnak.

 

 

 

 

                                                                                                          dr. Csatlós László

                                                                                                                     jegyző

 

 

 

 

 

 

HIRDETMÉNY

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉRŐL

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy

Csabaszabadi Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv elfogadását követő településképi rendelet készítését.


A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.

 A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

Ennek megfelelően a partnerek körét alkotják a község lakosai, a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosultak, a közműszolgáltató szervezetek, a község területén működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és a környezet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerinti egyesületek helyi szervezetei.

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, partnereket, hogy a településképi rendelet elkészítése tárgyában Csabaszabadi Község Önkormányzata lakossági fórum keretében tart előzetes tájékoztatást.

A lakossági fórum helye:

Csabaszabadi Humán épület nagyterem

5609 Csabaszabadi, Apácai út 2.

 

A lakossági fórum időpontja: 2018. március  hó 6. (szerda) 09.00

 

Javaslatokat, észrevételeket, véleményt lehet nyilvánítani a lakossági fórumon, vagy írásban a következő címekre lehet 2018. március 14-ig megküldeni:

Csabaszabadi Község Önkormányzata, 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6. címre vagy csabaszabadionk@globonet.hu elektronikus levélcímre.

Csabaszabadi, 2018. február 23.

                                                                         Szeverényi Attiláné

 polgármester

 

 

 


 

 

HIRDETMÉNY

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉRŐL

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csabaszabadi Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. október 1. napjáig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

 A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.

 A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

Ennek megfelelően a partnerek körét alkotják a község lakosai, a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosultak, a közműszolgáltató szervezetek, a község területén működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és a környezet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerinti egyesületek helyi szervezetei.

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, partnereket, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése tárgyában Csabaszabadi Község Önkormányzata lakossági fórum keretében tart véleményező egyeztető megbeszélést.

A lakossági fórum helye:

Csabaszabadi Humán épület nagyterem

5609 Csabaszabadi, Apácai út 2.

 

A lakossági fórum időpontja: 2017. november hó 24. (péntek) 17.00

 

Javaslatokat, észrevételeket, véleményt lehet nyilvánítani a lakossági fórumon, vagy írásban a következő címekre lehet 2017. december 4. napjáig megküldeni:

Csabaszabadi Község Önkormányzata, 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6. címre vagy csabaszabadionk@globonet.hu elektronikus levélcímre.

Csabaszabadi, 2017. november 10.

                                                                         Szeverényi Attiláné

                                                                             polgármester

 

 


HIRDETMÉNY

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉRŐL

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csabaszabadi Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. október 1. napjáig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

 A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.

 A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

Ennek megfelelően a partnerek körét alkotják a község lakosai, a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosultak, a közműszolgáltató szervezetek, a község területén működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és a környezet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerinti egyesületek helyi szervezetei.

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, partnereket, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése tárgyában Csabaszabadi Község Önkormányzata lakossági fórum keretében tart előzetes tájékoztatást.

A lakossági fórum helye:

Csabaszabadi Humán épület nagyterem

5609 Csabaszabadi, Apácai út 2.

 

A lakossági fórum időpontja: 2017. szeptember hó 6. (szerda) 17.00

 

Javaslatokat, észrevételeket, véleményt lehet nyilvánítani a lakossági fórumon, vagy írásban a következő címekre lehet 2017. szeptember 14-ig megküldeni:

Csabaszabadi Község Önkormányzata, 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6. címre vagy csabaszabadionk@globonet.hu elektronikus levélcímre.

Csabaszabadi, 2017. augusztus 21.

                                                                         Szeverényi Attiláné

 polgármester