Település rendezési terv -hirdetmény

 
Tájékoztatás
Településrendezési terv módosításáról

          Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2021. év december hó 13-án hagyta jóvá a körforgalomhoz kapcsolódó településrendezési terv módosításait.

adat/htmlfiles/64_2021 határozati kivonat.pdf

adat/htmlfiles/11_2021_XII_13_ önkormányzati rendelet_hész.pdf


A körforgalomhoz kapcsolódó módosított rendezési terv jóváhagyott dokumentációja az alábbiakban

olvasható:

 

adat/htmlfiles/11_2021_(XII_13) Csabaszabadi Község Településrendezési tervének módosítása végleges anyag(1).rar 

 

 
 

 

 

 

 


 

 

Tájékoztatás
Településrendezési terv módosításáról és partnerségi egyeztetéséről

 


Csabaszabadi Község Önkormányzata a 30/2021. (VII. 29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy elindítja a hatályos településrendezési tervének módosítását a 073 hrsz-ú út, a 096 hrsz-ú út, a közigazgatási terület határa, a 095 hrsz-ú út, a 087 hrsz-ú út, a 085 hrsz-ú út, a 076 hrsz-ú út és a 062 hrsz-ú út által határolt terület. A módosítás célja, hogy a Gyula-Csorvás és a Békéscsaba-Makó utak csomópontja körforgalmúvá legyen átépíthető.
Ennek a módosításnak a tervezete elkészült.
A 31/2021. (VII. 29.) Kt. számú határozat a változtatással ténylegesen érintett területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, így a módosítás államigazgatási egyeztetése a tárgyalásos eljárás szabályai szerint történik.

Az államigazgatási egyeztetést meg kell előzze a partnerségi egyeztetés. Jelenleg hatályban van a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet, amely 2. § (b) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetést elektronikus úton bonyolítjuk le.

A módosítás tervezetének anyagai itt érhetők el:


• Településszerkezeti terv leírása
• SZE-2 településszerkezeti terv – külterület – hatályos
• SZE-2M településszerkezeti terv – külterület – módosított
• HÉSZ-t módostó rendelet tervezete
• SZA-2 szabályozási terv – külterület – hatályos
• SZA-2-M1 szabályozási terv – külterület – módosított

adat/htmlfiles/SZE-2 Településszerkezti terv - külterület - hatályos.pdf

adat/htmlfiles/SZE-2M Településszerkezti terv - külterület - módosított.pdf

adat/htmlfiles/településszerkezeti terv leírása.pdf

 

adat/htmlfiles/rendelet tervezet.pdf

adat/htmlfiles/SZA-2 Szabályozási terv - külterület - hatályos.pdf

adat/htmlfiles/SZA-2-M1 Szabályozási terv - külterület - módosított.pdf

 

 


A partnerségi egyeztetés során véleményt, javaslatot adhat:
• Csabaszabadi közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
• a közigazgatási területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
• Csabaszabadiban székhellyel bejegyzett civil szervezet, továbbá az itt működő vallási közösségek.

A Partnerek jelen hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül írásban adhatnak véleményt a Polgármesternek címezve:
1. papír alapon Csabaszabadi Község Önkormányzatának címére (Csabaszabadi, Apácai út 6.)
2. elektronikus formában a csabaszabadionk@globonet.hu e-mail címre megküldve
nevük, címük megadása mellett.


Csabaszabadi, 2021. szeptember 27.

Szeverényi Attiláné
polgármester

Tisztelt Partnerünk!
Jognyilatkozatának, észrevételének megtételére nyitva álló 15 napos határidő első napja, 2021. szeptember hó 28. és utolsó napja 2021. október hó 12. napja.