Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

Tisztelt Lakosok!

Az elmúlt napok eseményei, valamint a lakossági panaszok és bejelentések miatt ismételten tájékoztatjuk a kedves lakosságot a szabadtéri tűzgyújtás lehetőségeiről, egyúttal kérjük, szíveskedjenek az abban foglaltak szíves értelmezését és betartását is egyben.

  • A tűzvédelem egy olyan közfeladat, amelynek megszervezése minden társadalomban szükséges. 2012. január 01-től ezt a közfeladatot Magyarországon ismét az állam végzi.

Szabadtéri égetés szabályai

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. Az OTSZ 225. § (1) meghatározza, hogy „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”. 226. § (1) „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet”.

Irányított égetés kérelem: csabaszabadi.hu weboldalról letölthető vagy a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen:

 1. Az engedélyezés tárgya

Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.

2. Az eljárás menete:

Az irányított égetés engedélyezése érdekében benyújtott kérelmen egy 10 hektárnyi, vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

 Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.

 A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – (például: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. §-a szerinti) – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

II. Belterületi szabadtéri égetés

 Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (III.20) az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelete alapján a község területén az avar és növényi hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése belterületen csak szeptember 15. és november 30., valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével naponta 8.00-20.00 óra között engedélyezett. A rendelkezés hatáskör hiányában külterületre nem vonatkozhat. A határidők kezdő - és utolsó napján az égetés végezhető. A rendelet a települési önkormányzat honlapján elérhető.