Nyitólap


Szeverényi Attiláné polgármester asszony és Máténé Kiss Mária aljegyző asszony  személyesen – családi rendezvény keretén belül meghívottként - köszöntötték 90. születésnapján Csabaszabadi legkorosabb lakosát.

 Kesjár Mátyásné Marika nénit egy virágcsokorral és egy  meglepetés kosárral  ajándékozták meg  Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviseletében. Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklap  átadásán túlmenően polgármester asszony továbbiakban tolmácsolta Vantara Gyula országgyűlési képviselő úr jókívánságait képviselő úr által aláírt emléklap kíséretében.

 Kesjár Mátyásné (szül. Darabos Mária) 1927. január 20-án látta meg a napvilágot Békéscsabán. A kilenc évtized, amely már Marika néni mögött áll, nagyon sok tapasztalatot, örömöt, bánatot rejt. Marika néni már megjelenésével is a tisztelet érzését vívja ki Csabaszabadi lakosaiban. A jelenleg Mihály fiával élő, korához képest jó egészségnek örvendő idős hölgy életvidáman  – családja körében - éli mindennapjait. A családi rendezvényen Marika nénit köszöntötték gyermekei, unokái, dédunokái. Továbbá a rendezvényen meghívottként részt vett és külön köszöntővel készült Nagy Zoltán evangélikus lelkész is.

Szívből kívánunk Marika néninek nagyon jó egészséget és sok örömteli napot szerettei körében!

 


 

 

 

Óbecsey István : Szeressétek az öregeket!

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,

 

  

 


 

Teendők rendkívüli hideg idején

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hétvégén rendkívül hideg idő várható, ami számos veszélyt rejt magában. A balesetek és tűzesetek megelőzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az alábbi megelőző óvintézkedések megtételét javasolja a lakosságnak.

A tüzelő és fűtőberendezések fokozott használata során is minden esetben be kell tartani a használati szabályokat, valamint csak és kizárólag megfelelő tüzelőanyagot tanácsos használni. Valamennyi közlekedési ágazatra hatással van a rendkívül hideg időjárás, ezért hosszabb menetidőkre és fennakadásokra kell számítani. Csak a téli időjárási körülményeknek felkészített gépjárművel tanácsos útnak indulni és érdemes a megszokottnál több üzemanyagot tankolni. A közműszolgáltatásokat közvetlenül és közvetve is érintheti a jóval a fagypont alatti hőmérséklet, ezért esetleges átmeneti kimaradásokra, akadozásra is lehet számítani. Csak a kijelölt helyeken és csak a megfelelő jégvastagság mellett biztonságos a jégen tartózkodás, beszakadás esetén pedig azonnal a tűzoltók segítségét kell kérni. A haszonállatok elhelyezéséül szolgáló épületek fűtőberendezéseire kiemelt figyelmet kell fordítani, valamint a szabadban tartott állatok ivóvizének jegesedését is időről időre meg kell szüntetni. A mobiltelefont otthon és lehetőség szerint útközben is célszerű feltöltött állapotban tartani, valamint használni a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását (VÉSZ), illetve figyelemmel követni a hatósági, a szolgáltatói és a meteorológiai tájékoztatókat.

Aki balesetet vagy tűzesetet észlel, esetleg balesetet szenvedett, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Csabaszabadi településen a rendkívüli hidegre való tekintettel  a Humán Központban melegedő helyiség kijelöléséről gondoskodtam. A rendkívüli hidegre való tekintettel közreműködő szervként a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület is folyamatosan elérhető.

Amennyiben Önt vagy közvetlen környezetében bárkit a kihűlés veszélyeztetné, valamint a melegedő helyiséget igénybe kívánja venni,  kérem az alábbi ügyeleti számokon jelezzék:

Csabaszabadi Község Önkormányzat részéről                Varga Edina:                          30/639-3686

                                                                                  Zsibrita Csaba falugondnok             30/647-2638

BKESZK  részéről                                                   Kudlákné Koszna Ilona                    30/485-7810

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület                                 ügyeleti szám:                         30/240-7701

                                                                                  Kesjár Mátyás elnök                         30/621-6632

 

Továbbá tájékoztatok minden kedves lakost és érdeklődőt, hogy a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel a Mező utca 22. szám alá tervezett rendezvények esetében a szervezők helyszínváltoztatással élnek, a január 8-i rendezvények (Batyus Újévi Köszöntő) a Humán Központban az Apácai út 2. szám alatt kerülnek megrendezésre. Az Evangélikus Istentisztelet is az Apácai út 2. szám alatt kerül megtartásra.

Csabaszabadi, 2016. január hó 05.

Szeverényi Attiláné

                                                                                                                                      polgármester

 

 

  

 

 

Pálfalvi Nándor: Karácsony

Karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.

 

 Ádott, békés karácsonyt

és örömökben, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk minden kedves lakosunknak, ügyfelünknek!

Szeverényi Attiláné
polgármester
 

 


 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2016. október 15-én (szombaton)

- igazgatási szünet miatt –

az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Csabaszabadi Kirendeltségén

az  ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!


Csabaszabadi Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez,

PÁLYÁZATOT

ír ki felsőoktatási (nappali) tanulmányokat folytató hallgatók („A” típusú pályázat), valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó (B” típusú pályázat)  fiatalok számára.

A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap letölthető a www.emet.gov.hu honlapról (EPER-Bursa belépési pontok, pályázói belépési pont). 

A honlapról letöltött formanyomtatványt kiöltve, kinyomtatva az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Csabaszabadi Kirendeltségéhez kell benyújtani (5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.) a család jövedelméről szóló igazolásokkal, nyilatkozatokkal és a hallgatói jogviszony igazolással együtt. A pályázatban az egy lakcímen bejelentett családtagok jövedelmét pontosan kell szerepeltetni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.

 

A pályázathoz kötelező mellékelni az elbírálás alapját képező alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat:

A pályázó és a vele egy háztartásban, egy lakcímen élők:

- munkaviszonyából, tagsági viszonyából, mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből,

egyéni vállalkozásából származó jövedelem esetén a NAV által kiállított, a kérelem

benyújtását megelőző évi jövedelemről készült jövedelemigazolás!

- a pályázat benyújtását megelőző utolsó 1 havi nettó jövedelemigazolás

- nyugdíj, nyugdíjszerű egyéb ellátások, egyéb rendszeres jövedelmek igazolására a

kérelem benyújtását megelőző éves nyugdíjösszesítő, illetve ezen összeget igazoló

bankszámlakivonat másolata

- Magyar Államkincstár által folyósított rendszeres pénzellátás (pl. GYET, GYED,

GYES, iskoláztatási támogatás, stb.) összegét igazoló bankszámlakivonat másolata,

- alkalmi munkából vagy egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről,

gyermektartási díjról nyilatkozat.

- havonta megkapott ösztöndíj összegéről szóló nyilatkozat

- Békéscsabai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolását a

munkanélküli regisztrálásáról

- Iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazolás

 


 

Járványügyi intézkedés: ebzárlatRókák veszettség elleni védelme.

A Békéscsabai Járási Hivatal járási főállatorvosa járványügyi megelőző intézkedésként a rókák veszettség elleni immunizálásával kapcsolatos csalétek-vakcina kihelyezése okán

2016. október hó 1. napjától 2016. október hó 21. napjáig

 
a Békéscsabai járás illetékességi területén

 
Békéscsaba, Csabaszabadi, Csorvás, Doboz, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós,

Telekgerendás, Újkígyós, valamint

 

a Békési járás illetékességi területén

 

Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos

 

települések teljes közigazgatási területére

 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat

 

rendel el.

 

 

 

                                                                                

 

 

 Figyelem! A községi zárlat (védőkörzet) a 2016. július 29-i BE-02/06/1343-4/2016. számú határozat tekintetében a BE-02/06/1343-8/2016. szám alatt feloldásra került!!!


Figyelem!

 

 

Járványügyi intézkedésként - mézelő méhek nyúlós költésrothadása bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség hatósági megállapítása miatt Csabaszabadi település 4431-es számú (Újkígyós települést Gerendás településsel összekötő) úttól déli irányba eső területésre, Gerendás település Zagykó-dűlő nevű településrészére továbba Újkígyós település Gajda-dűlő, illetve Varga-dűlő nevű településrészére községi zárlatot (védőköztetet) rendeltek el.


 


 

 

 

Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről

2016. július 5. 16:22

A Békés Megyei Kormányhivatal ezúton tisztelettel felhívja a termőföld tulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetáció végéig folyamatosan fenntartani.

Tisztelt Termőföld-tulajdonos, Földhasználó!

A Békés Megyei Kormányhivatal ezúton tisztelettel felhívja a termőföld tulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetáció végéig folyamatosan fenntartani.”

A járási hivatalok 2016. július 1-től helyszíni szemle keretében ellenőrzik ennek betartását.

Aki a törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, akár 5 millió forint növényvédelmi bírsággal is sújtható. A művelési kötelezettségüket elmulasztó földtulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a jogszabály közérdekű védekezés elrendelését teszi lehetővé. Ezen munkák költségei a földtulajdonost terhelik.

A parlagfű által okozott rendkívül súlyos közegészségügyi, gazdasági probléma megoldása érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal kéri a földhasználókat, hogy tegyenek eleget növényvédelmi kötelezettségüknek!

(Békés Megyei Kormányhivatal)


 

 

 


Vantara Gyula országgyűlési képviselő labdát osztott a választókerületi gyerekeknek, így Csabaszabadi gyerekeknek is

Békés megye 1. számú választókerületének mind a tíz települése focilázban égett az elmúlt hetekben a magyar válogatott csodálatos teljesítménye miatt, és focilázban égett a mai napon is, de nem csak a futball EB elődöntője miatt. Vantara Gyula országgyűlési képviselő, a választókerület elnöke Alföldi Károllyal, a Csabai Jövőért Egyesület vezetőjével végigjárta a településeket, ahol a polgármestereknek átadták a kisebb illetve nagyobb méretű focilabdákat. Az akció célja a mozgásra való nevelés erősítése, a fiatalok szabadidős tevékenységének elősegítése. A polgármesterek saját intézményeikben osztják majd szét a labdákat, így biztos, hogy mindenhol rúghatják majd a bőrt a választókerület fiataljai, a jövő Böde Dánieljei és Király Gáborjai.

Az alábbi településeken kapták meg a gyerekek a labdákat: Telekgerendás, Csorvás, Csabaszabadi, Kétegyháza, Kétsoprony, Kondoros. Békéscsaba és Újkígyós sem marad ki az adományokból, rövid időn belül ezen a két településen is örülhetnek majd a gyerekek.

A focilabdákat és a görgős hátizsákot Alföldi Károly ajánlotta fel Vantara Gyula országgyűlési képviselőnek.


 

 


 

Tisztelt Partnereink!

EDF
2016. július 6.
 

A közelmúltban több alkalommal is kaptunk olyan tartalmú levelet, amelyben bankszámlaszám-változásra hivatkozva ügyfelünket vagy Társaságunkat próbálták megtéveszteni.

Ismeretlen személyek az EDF DÉMÁSZ nevét felhasználva olyan levelet küldtek ügyfelünknek, amelyben bankszámlaszám-váltásra hivatkozva azt kérik, hogy a jövőben, a levélben megadott, új számlaszámot használják az EDF DÉMÁSZ irányába indított átutalásaik során.

Az elmúlt napokban Társaságunk is kapott egy hivatalosnak tűnő levelet, amelyet most egy Partnerünk nevében írtak és bankszámlaszám-váltásra hivatkozva azt kérik, hogy a jövőben a levélben megadott, új számlaszámot használjuk a cég irányába történő átutalásaink során.

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket a fokozott elővigyázatosságra a hasonló tartalmú értesítő levelek esetében.

Mielőtt átutalást kezdeményeznek, ellenőrizzék a bankszámlaszámot - az EDF DÉMÁSZ Zrt. bankszámlaszáma minden esetben szerepel a szerződésben, feltüntetésre kerül a kiküldött számlalevélen, illetve a cégbírósági nyilvántartásban!

Kérjük, Társaságunk irányába kizárólag erre a számlaszámra teljesítsék kifizetéseiket!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hamis, megtévesztő célú értesítő alapján, nem az EDF DÉMÁSZ Zrt. bankszámlájára elutalt összegekért nem tudunk felelősséget vállalni, az ilyen utalások nem minősülnek az EDF DÉMÁSZ Zrt. részére történő teljesítésnek.

A fenti esetek megszaporodása miatt Társaságunk is fokozott figyelmet fordít a bankszámla-változások biztonságos kezelésére a cégjegyzékszámmal rendelkező ügyfeleink esetében.

Bármilyen kétség vagy gyanú esetén, kérjük, jelezzék azt Társaságunk felé személyes kapcsolattartójukon keresztül, vagy az alábbi email-címen: bankszamla@edf.hu

Tisztelettel:

EDF DÉMÁSZ Zrt. 
 


 

3. BÉKÉS MEGYE FUTÁS | REGISZTRÁCIÓ | 2016. ÁPRILIS 06-16-

Április 6. Szerda | 1. nap | 51,25 km | 320 perc futás


1. szakasz: Békéscsaba-Szabadkígyós | 9:00-10:20 | 12,8 km | 80 perc | 20 perc pihenő
2. szakasz: Szabadkígyós-Újkígyós | 10:40-11:05 | 3,8 km | 25 perc | 20 perc pihenő
3. szakasz: Újkígyós-Csabaszabadi | 11:25-12:10 | 7 km | 45 perc | 20 perc pihenő


4. szakasz: Csabaszabadi-Csanádapáca

| 12:30-13:10 | 6,8 km | 40 perc | 30 perc pihenő


5. szakasz: Csanádapáca- Kaszaper | 13:40-14:50 | 11,45 km | 70 perc | 20 perc pihenő
6. szakasz: Kaszaper-Tótkomlós | 15:10-16:10 | 9,4 km | 60 perc

                                                                                  


                                                                   

 

 


 

FELHÍVÁS

 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Dr. Dimák Sándor

 2016. év március hó 14. napjától 2016. év március hó 20. napjáig szabadságát tölti.

Fentiek miatt Csabaszabadi településen 2016. év március  hó 11. napját követően 2016. év március hó 22. napján  (kedden) rendel.

 

Orvosi probléma esetén elérhetőségek:

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.

Tel: 68/440-031

 

 

Tisztelt Lakosok!

 

A Nemzeti Művelődési Intézet IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Program elindulásáig a Csabaszabadi Könyvtári Szolgáltató Helyen történő szolgáltatások igénybevétele (KÖNYVTÁRI KÖNYV KÖLCSÖNZÉS STB.) esetén kérjük KUDLÁKNÉ KOSZNA ILONÁT keressék az átmeneti időszak alatt.

 

Kérjük, fenti információk szíves tudomásul vételét!

Önkormányzat


 

HIRDETMÉNY AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSÁRÓL

 Az Erzsébethelyi Általános Iskola értesíti a Tisztelt Szülőket,

hogy a 2016/17-es tanév beíratásának időpontja:

 2016. április 14. 8.00 – 19.00 óra

2016. április 15. 8.00 – 19.00 óra


A beíratás helye: Békéscsaba, Madách u. 2.

(Könyvtár)

 Kérjük, a beíratáskor az itt felsoroltakat szíveskedjen magával hozni:

 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
-  a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: (óvodai szakvélemény, vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat eredménye),
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók)
- a gyermek TAJ kártyája, oktatási azonosító száma,
- Halmozottan hátrányos helyzetű szülők esetén az erről szóló igazolás,
- Az Okmányirodában kapott, a Diákigazolvány igényléséhez szükséges fényképes nyomtatvány,
- A beíratás napján lehetőség van az iskolai póló megvásárlására. Ennek ára: 900 Ft,
- Iskolánk a Generáli Providencia Biztosítóval van kapcsolatban, melynek éves díjai a következők: 700 – 10.000 Ft. Ezekből, a különböző módozatokból lehet választani - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

 Ezen kívül beszéljék meg a következőket és döntsék el a beíratás napjáig:

- kötelező az iskolai hit – és erkölcstan oktatása, amelyről a nyilatkozat kitöltése a beíratáskor történik: erkölcstan iskolai nevelővel vagy katolikus, evangélikus, református, hitgyülekezete által szervezett hitoktatás,
- lehetőségük van elsős diákjainknak képességek szerinti csoportbontásban részt venni a testnevelés órákon,
- kötelező az angol vagy a német nyelv, mellettük lehet még szlovák nyelvet is választani.

 

 


 

 

 IGAZGATÁSI SZÜNET

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
2016. március hó 5. napján (szombaton)
az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása

a székhelyen Újkígyóson és a kirendeltségen Csabaszabadiban is szünetel.

 Tisztelt Lakosság!

Ezúton hívjuk fel minden kedves lakos figyelmét, hogy ismeretlen személyek járják a települést, hívják telefonon és az ivóvízminőség-javító program kapcsán felméréseket akarnak végezni a víz minőségéről. Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek a tevékenységnek a végzésre sem az üzemeltető, sem az Önkormányzat nem hatalmazott fel senkit, valamint engedélyt sem állított ki az Önkormányzat a részükre!
Kérjük Önöket, hogy az ilyen jellegű megkeresés kapcsán körültekintően járjanak el!

                                                                                                                              Csabaszabadi Község Önkormányzata

 


FELHÍVÁS

Csabaszabadi Község Önkormányzata, valamint Csabaszabadi Szlovák Önkormányzata felhívja  az érintettek figyelmét, hogy a Csabaszabadi, Apácai út 2. szám alatti "Tanyasi Tanítók fala" felújításához a tanítói névsor felülvizsgálatához nevek pótlásának tárgyában összeírás van folyamatban.  A névsor pótlása és kiegészítése 2016. év február hó 28. napjával lezárul. Kérjük, akinek tudomása van olyan tanítóról, aki bármely okból kimaradt, lemaradt, bejelentéssel élhet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

                                            5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.

                                            csabaszabadionk@globonet.hu

                                            slovaciszabadi@gmail.com


FELHÍVÁS

 

Tisztelt lakosok, földhasználók, mezőgazdasági gépeket üzemeltetők!

 

Az elmúlt időszakban megnőtt a lakossági panasz, szóbeli bejelentés az önkormányzati hivatal irányába a belterületi utak tisztántartását illetően.

Az őszi - téli időszak beköszöntével közös érdekünk, hogy útjaink tiszták és biztonságosak legyenek. Az aktuális csapadékos időjárás miatt a mezőgazdasági  gépek sok sarat és földbuckát hordanak fel az utakra, mely balesetveszély forrása lehet a közlekedők számára. Az őszi és téli csapadékos időben jelentős probléma a közutak beszennyeződése, a külterületi utakról történő sárfelhordás. Kérjük, hogy amennyiben a terményszállítás során a közútra termény szóródik, vagy sárfelhordás történik, úgy gondoskodjanak annak letakarításáról, valamint a takarítást végzők láthatóságának biztosításáról.   

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 63. § (2) bekezdése szerint: „Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani.”

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 196. § (1) bekezdése szerint: „Aki a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi szabálysértést követ el.”   

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 7. §-a szerint: „(1) A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a közútra a közlekedés biztonságát vagy zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad.”  

Ezen túlmenően az itt élők és gyalogosan, kerékpárral közlekedők érdekében kérjük a mezőgazdasági gépeket használókat, hogy  a sárfelhordásból származó szennyeződéseket távolítsák el, takarítsanak fel maguk után az érintett útszakaszokon!

A településen élők érdekében – valamint a jövőbeni konfliktusok elkerülése miatt - kérjük a jogszabályban előírtak betartását és egymással való betartatását is!

Csabaszabadi, 2016. január 12.

 

Szeverényi Attiláné

                                                                                                                   polgármester