Nyitólap

 

 

  

 

 

 

 


Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Csabaszabadiban a háziorvos december hónapban az alábbiak szerint rendel:

2019. év december hó 23. napjától -2020. év január hó 5-ig nem lesz Csabaszabadiban.


A hetek minden hétköznapján (kivéve ünnepnapok) Medgyesegyházán 8 órától 12 óráig fogadják a betegeket, azonban telefonon előtte egyeztetni javasolt a 68/440-031-es telefonszámon.

Rendelő:
5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.

Tel.: 68/440-031, 68/440-072

 

 

 


HIRDETMÉNY

IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. december 15-én (szombat)

igazgatási szünetet tart,

az ügyfélfogadás szünetel.

Kérjük szíves megértésüket!

 

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal


H I R D E T M É N Y

 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzata a TINTA Könyvkiadó Wekerle Sándor pályázatán

25 130,- Ft összegű támogatásban részesült.

A pályázat célja:

A közelmúltban végzett reprezentatív felmérés azt mutatja, hogy a hazai közkönyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közkönyvtárakban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A Wekerle Sándorról elnevezett pályázat közkönyvtárak részére szól szótár- és könyvállományuk gyarapítására. A TINTA Könyvkiadó nagylelkűen kötelezettséget vállal, hogy a pályázó közkönyvtárak által megpályázott könyvek árának felét 3 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja. Kérjük a pályázatról értesítsék a közkönyvtárakat, ahol megfordulnak, legyen az gyermekük iskolájában vagy munkahelyükön, illetve ahonnan könyveket kölcsönöznek ki. No de ki is volt Wekerle Sándor? A közember nevét legtöbbször a Budapesten, Kispesten található Wekerle teleppel összekapcsolva hallja. Aztán ha interneten keresgélünk, rátalálunk egy lapátkerekes gőzhajóra is, melyet Wekerle Sándorról neveztek el. Wekerle Sándor 1848-ban született, és 1921-ben halt meg. Fényes politikusi pályáját jól mutatja, hogy Magyarországnak többször volt miniszterelnöke. Nagyformátumú politikus, tele energiával, ötletekkel. Ötleteinek legtöbbje megvalósult. Róla kapta a nevét a TINTA Könyvkiadó könyvtári állománygyarapítási pályázata is.

 

 


 

 

 


 

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A kukába nem férő, többlet kommunális (vegyes) hulladék gyűjtésére, 120 literes zsákok igényelhetőek a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. által működtetett ügyfélszolgálaton és ügyfélkapcsolati irodákban.

 

A zsákban kizárólag háztartásban keletkező kommunális (vegyes) hulladék helyezhető el.

Kérjük, NE helyezzen a zsákba veszélyes hulladékot, építési törmeléket, zöldhulladékot, szelektíven gyűjtendő hulladékot!!!

 

A zsák megvásárlásának feltételei:

Az igénylő

- természetes személy és

- szerepel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyilvántartásában és

- adatlapot tölt ki az igénylésről és

- igazolja személyazonosságát, szükség esetén meghatalmazást mutat be és

- igazolja, hogy nincs lejárt tartozása, ezért bemutatja az utolsó időszaki közszolgáltatási díjbefizetést igazoló csekkszelvényt, vagy átutalási igazolást, vagy társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolást és

- a zsák elszállítására vonatkozó közszolgáltatási díjat megfizeti.

 

A kukába nem férő, többlet kommunális hulladékot gyűjtő zsák elszállításáért

fizetendő díj mértéke az ingatlan fekvése szerinti település, önkormányzati rendeletében meghatározott közszolgáltatási díj mértéke.

 

Igénylésének részletes feltételeiről az alábbi linken adunk tájékoztatást:

https://www.dareh.hu/_bazis/zsak-igenylese-kommunalis-tobblethulladekhoz/

 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy rendszeresen többlethulladéka keletkezik, fontolja meg a nagyobb, vagy plusz edény (kuka, tartály) igénylését!

 

                                                     DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási

                                                                        Nonprofit Zrt.

                                                                        www.dareh.hu

 

 


 

HIRDETMÉNY

IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. november 10-én (szombat)

igazgatási szünetet tart,

az ügyfélfogadás szünetel.

Kérjük szíves megértésüket!

 

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

 

 


 

F E L H Í V Á S

 

Csabaszabadi Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, így

PÁLYÁZATOT

ír ki felsőoktatási (nappali) tanulmányokat folytató hallgatók („A” típusú pályázat), valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B” típusú pályázat) fiatalok számára.

A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap letölthető a www.emet.gov.hu honlapról (EPER-Bursa belépési pontok, pályázói belépési pont).

A honlapról letöltött formanyomtatványt kiöltve, kinyomtatva az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Csabaszabadi Kirendeltségéhez kell benyújtani ügyfélfogadási időben a család jövedelméről szóló igazolásokkal, nyilatkozatokkal és hallgatói jogviszony igazolással együtt. A pályázatban az egy lakcímen bejelentett családtagok havi jövedelmét pontosan kell szerepeltetni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 13 (kedd).

A pályázathoz kötelező mellékelni az elbírálás alapját képező alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat:

A pályázó és a vele azonos lakcímen egy háztartásban élők

·         munkaviszonyból, tagsági viszonyból származó, munkáltató által kiállított, a pályázat benyújtását megelőző havi nettó keresetet feltüntető jövedelemigazolást,

·         mezőgazdasági őstermelői tevékenységből, egyéni vállalkozásából származó jövedelem esetén – a bevételnek az elismert költségekkel csökkentett rész – a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagáról (az egy hónapra számított) nyilatkozatot, valamint a NAV által kiállított, kérelem benyújtását megelőző évi jövedelemről készült jövedelemigazolást! Őstermelői tevékenység esetén az igazolvány és a betétlap is benyújtandó.

·         álláskeresési ellátás és szociális ellátás esetén az azt megállapító határozatot és a pályázat benyújtását megelőző havi folyósítási szelvényt vagy bankszámla kivonatot vagy hatósági bizonyítványt

·         nyugdíj, nyugdíjszerű egyéb ellátások, egyéb rendszeres jövedelmek igazolására a pályázat benyújtását megelőző havi folyósítási szelvényt vagy számlakivonatot és az éves nyugdíjösszesítőt,

·         Magyar Államkincstár által folyósított rendszeres pénzellátás (pl. GYET, GYED, GYES, iskoláztatási támogatás, stb.) összegét igazoló bankszámlakivonat másolatát,

·         alkalmi munkából vagy egyszerűsített  foglalkoztatásból származó jövedelemről, gyermektartási díjról szóló nyilatkozatot.

·         havonta megkapott ösztöndíj összegéről szóló nyilatkozatot

·         iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazolást.

 

 


 

Harangozó Imre tanár, néprajzkutató szerkesztésében napvilágot látott a Gerendási pusztából született község: Csabaszabadi című kötet.

Az ünnepélyes bemutatón a könyv tartalmát maga a szerkesztő ismertette, Lévai Attila színész közreműködésével 2018. szeptember 22-én, ahol a Beliczey család tagjai is megjelentek. 

A kötet megvásárolható  Csabaszabadi Község Önkormányzatánál.

Érdeklődni telefonon a 66/248-049 számon, elektronikus levélcím: csabaszabadionk@globonet.hu.

 

 

 

 


 

Csabaszabadi Község Képviselő-testülete kegyelettel adózik 1956 hősei előtt, mint minden esztendőben, 2018-ban is az erre készült kopjafánál koszorút helyeztek el a település lakosaival közösen.

 


 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
2018. október 13-án (szombaton)
az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén és Csabaszabadi Kirendeltségen

az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!


 

 

 

 

 

 

 

 


ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
                       2018. április. 8

Szavazóköri eredmények

Csabaszabadi 001.számú szavazókör

BÉKÉS 01.számú egyéni választókerületi szavazás

Jegyzőkönyv

A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma

Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma

AE

FE

247

182 
73.68 %

Átjelentkezett választópolgárok

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma

BOE

GE

 3 

 3 
100.0 %

A szavazás eredménye

Urnában lévő, átjelentkezéssel leadott szavazatot tartalmazó borítékok száma

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma

Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -)

Érvénytelen szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok száma

IE

OE

KE

LE

ME

NE

 3 

 0 

 182 

 0 

 4 

 178 

 

 

 

 

 

A szavazatok száma jelöltenként

 

A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes szavazat

 1 

Szabó Attila

-

 0 

 2 

Almási István

MOMENTUM

 1 

 3 

Frülich Nóra

SEM

 0 

 4 

Kovács Katalin Ildikó

LMP

 8 

 5 

Szegedi Éva

CSP

 2 

 6 

Megyeri Kitti

MEDETE PÁRT

 0 

 7 

Lakatos Erika

-

 0 

 8 

Sarvak Robert

MIÉP

 0 

 9 

Szegedi Zoltán

SZEM PÁRT

 0 

 10 

Faragó Anett

Független jelölt

 0 

 11 

Babinszki Péter

MKKP

 2 

 12 

Serbné Dobi Katalin Erzsébet

HAJRÁ MAGYARORSZÁG!

 0 

 13 

Juhász István Richárd

-

 0 

 14 

Zsibrita András

A HAZA PÁRTJA

 0 

 15 

Herczeg Tamás

FIDESZ-KDNP

 89 

 16 

Kocziha Tünde

JOBBIK

 63 

 17 

Kovács Sabrina

JÓ ÚT MPP

 0 

 18 

Csurár Ibolya

Független jelölt

 1 

 19 

Nagy-Huszein Tibor

DK

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos listás szavazás

Jegyzőkönyv

 

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma

Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével)

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével)

Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -)

Érvénytelen szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok száma

Összesen

 247 

 182 

 0 

 182 

 0 

 5 

 177 

Pártlistás

 246 

 181 

 0 

 181 

 0 

 5 

 176 

Nemzetiségi összesen

 1 

 1 

 0 

 1 

 0 

 0 

 1 

 

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma

Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma

BOL

GL

 3 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szavazatok száma pártlistánként

 
 

A pártlista neve

Szavazat

 1 

SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

 0 

 2 

MOMENTUM MOZGALOM

 3 

 3 

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

 11 

 4 

SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

 0 

 5 

KÖZÖS NEVEZŐ 2018

 0 

 6 

EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT

 0 

 7 

ÖSSZEFOGÁS PÁRT

 0 

 8 

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

 2 

 9 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

 8 

 10 

IRÁNYTŰ PÁRT

 0 

 11 

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

 0 

 12 

MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT

 0 

 13 

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

 93 

 14 

NET PÁRT

 0 

 15 

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

 53 

 16 

MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA

 0 

 17 

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

 0 

 18 

EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA

 0 

 19 

CSALÁDOK PÁRTJA

 1 

 20 

LEHET MÁS A POLITIKA

 5 

 21 

TENNI AKARÁS MOZGALOM

 0 

 22 

REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT

 0 

 23 

KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT

 0 

 

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

 176 

 

 

c) A nemzetiségi listák adatai

 

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma

Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével)

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével)

Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -)

Érvénytelen szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok száma

Szlovák

 1 

 1 

 0 

 1 

 0 

 0 

 1 

 

 

 

 

 

 


Értesítés igazgatási szünet elrendeléséről

az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

Csabaszabadi kirendeltségének vonatkozásában

 

Tisztelt Lakosaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése lehetőséget biztosít igazgatási szünet elrendelésére.

Csabaszabadi Község által is fenntartott

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Csabaszabadi Kirendeltségének vonatkozásában

2018. április 9. napjától – 2018. április 21. napjáig igazgatási szünetet rendelt el a Képviselő-testület, melynek ideje alatt ügyfélfogadás nincs.

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2018. április 23. (hétfő).

Az igazgatási szünet alatt ügyeletet tartunk ügyfélfogadási napokon 8-12 óra között, továbbá az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén zavartalan az ügyfélfogadás.

Halaszthatatlan  ügyekben kérem, hívják a 66/256-100-s központi újkígyósi telefonszámot!

 

Csabaszabadi,  2018. április  05.

 

Megértésüket megköszönve, tisztelettel:

 

                                                   Szeverényi Attiláné            Dr Csatlós László

                                                        polgármester                             jegyző

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

Nemzeti Ünnep

Emlékezzünk együtt az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra!

Csabaszabadi Község Önkormányzata szeretettel várja Önt és családját

 a 2018. március 14-én (szerdán) 16.15-kor kezdődő ünnepségére és

 az azt követő koszorúzásra!

Helyszín: Hivatal udvar

 

 

 

 


HIRDETMÉNY
IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. március 7-én (szerda) és 2018. március 10-én (szombat)

igazgatási szünetet tart,

az ügyfélfogadás szünetel.

Kérjük szíves megértésüket!

 

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

 

 


 

 

 

 

 
 

 

 

KULTÚRHÁZAK  ÉJJEL-NAPPAL

 

 

Pillanatképek 2017. év őszétől

 

 

 

 

 

 

Adventi gyertyagyújtás

 


 

Na pamiatku predkov – 2007 – Őseink emlékére

Csabaszabadi Község Önkormányzata ebben az évben elkezdte az Apácai út 6. szám alatti emlékpark felújítását, melyet 2018. évben szeretné befejezni. E felújítási munkák érintik a „Na pamiatku predkov – 2007 – Őseink emlékére” emlékhely felújítását is. Az emlékkő az 1718. évben Dél-Alföldre – Békéscsabára érkezett szlovák elődöknek állít emléket, és az emlékkő a szlovákiai Hradište településről származik, ahonnan az első szlovákok érkeztek.


 

Pillanatképek az idősek klubja őszi rendezvényeiből

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megérkeztek a szelektívhulladék gyűjtőedények!  

Értesítjük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő Csabaszabadi lakosokat, hogy megérkeztek a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edények, amelyek átvehetők az iskola udvarán a hivatali adminisztrációt követően!!!

Az edény átvételének feltételei:

·         Az edény átvételéhez személyi igazolvány is szükséges.

·         Az eddigi közszolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

·         Az edények átvétele szeptember 18 - szeptember 29-ig hétfőtől – csütörtökig 8 és 15 óra között,

pénteki napon 8 és 13 óra között.

·         Szelektívhulladék gyűjtőedény használati szerződés aláírása, használati útmutató átvétele

(Hivatal – Pócsik Edit ügyintéző)

 Az edény átvétele díjmentes.

A szelektívhulladék gyűjtőedény átvételére jogosult minden olyan csabaszabadi lakos, aki igénybe veszi a hulladékszállítási közszolgáltatást, és megfizeti annak díját. A gyűjtőedények a közszolgáltató tulajdonában vannak, és ha valamilyen okból megszűnik a közszolgáltatás igénybevétele, azokat vissza kell adni a tulajdonos részére.

Csabaszabadiban a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 2017. április hó 1. napjától a DAREH Bázis ZRT (5600 Békéscsaba, Luther u. 2.), aki 2017. április 1. óta a BKSZ Plusz Kft, mint alvállalkozó útján látja el a feladatot.

A szelektívhulladék gyűjtésére eddig is lehetősége volt mindenkinek, de megfelelő hulladékgyűjtő edény hiányában átlátszó zsákban lehetett azt kihelyezni a kuka mellé. A DAREH Önkormányzati Társulás európai uniós pályázatból nyert támogatást a térség hulladékgazdálkodási helyzetének megoldására. Ebből a támogatásból volt lehetőség beszerezni - többek között - a szelektív hulladékgyűjtő edényeket is, amelyek űrtartalmát a pályázatban határozták meg.

A szelektív hulladékgyűjtés havonta 1 alkalommal lesz, melynek kiértesítése későbbiekben történik meg, a továbbiakban a megjelölt napokon lehet kihelyezni az új, 240 liter űrtartalmú gyűjtőedényt.

A közszolgáltatás díja a szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezése miatt nem változik.

A szelektív hulladékgyűjtő edénybe csak a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, veszélyes összetevőket nem tartalmazó, következő hulladékot lehet elhelyezni:

  • papír,
  • műanyag,
  • fém,
  • egyéb, nem veszélyes csomagolási hulladék.

A vegyes hulladékot továbbra is az eddig használt hulladékgyűjtő edényben kell gyűjteni, és kihelyezni a közterületre a szállítási napokon.

Csabaszabadi Község Önkormányzata

 


A 2017. évi ALMA NAP, immár IX. alkalommal került megrendezésre.

Évente többször is megkérdezik, hogy mégis mi ez az Alma Nap és miként is fér meg egyszerre, egy időben a fesztiválokkal.
Röviden, mert más. Más értékrenden nyugszik.  Távol a zajoktól egy letisztult környezetben, örökölt kultúránk és hagyományaink ápolása mellett csendes kikapcsolódást biztosít.
Az egymás tiszteletére épülő kettős kultúra és szellemiség többletet adó kettőssége ez, amelynek a szlovák gyökerek, a valamikori óhazából hozott nyelv, lélekérzés, szellemiség, viselet és hit ugyanannyira meghatározó, mint mindaz, amit itt, generációk szülőföldjévé, a mi szülőföldünkké vált.
Identitásunk fontos alapeleme a szlovák gyökerek, szlovák életérzés, nyelv, viselet, muzsika és énekek.
A szülőföld szeretete, amely tulajdonképpen a hely szeretete, amelyben benne van a közösségnek és egymásnak a szeretete, a közös munka, küszködés, a közös tervek és sikerek is.
Szeretet és ragaszkodás, amely minden körülmény és nehézség ellenére köt, hozzákapcsol a szülőföldhöz, a helyhez, a tájhoz, az elődök örökségéhez, az évszázadok hosszú során keresztül örökölt szokásokhoz, a hagyományainkhoz, őseinkhez és a mai közösséghez.

      

A mondás, miszerint „Minden nap egy alma az orvost távol tartja”, igaznak bizonyul. Nem véletlenül használták őseink gyógyszerként is, az alma az egészséges életmód egyik nélkülözhetetlen eleme.

     

 Az ALMA NAP a közösség ünnepe. Így ez a nap annak az alkalma, hogy a közösségeinkért végzett munkában, szolgálatban kiemelkedőket külön is köszöntsük. Azokat, akik folyamatosan és önzetlenül tesznek a közösségünkért, akik példák lehetnek.

     

 

Jó, hogy van egy hely, amelyet alakíthatunk, formálhatunk, úgy, hogy az szép legyen, mindenki megelégedésére, amelyet átadhatunk az utánunk jövőknek, azzal, hogy gyökereiket megtartsák, a jelent tisztességgel megéljék, és a jövőt alakítsák.
 A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat „Za Slovákov v Čabasabady” Csabaszabadi Szlovákokért díjat adományozott Vantara Gyula országgyűlési képviselőnek, Himler Mihálynénak és Milán Kudláknak a Csabaszabadi szlovák közösség érdekében végzett munkájuk elismeréseként.
 Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testülete az 50/2017 (IV.26) Kt. számú határozata alapján Csabaszabadiért Kitüntetést adományozott Petrina Jánosné (Nadicsán Anna) nyugalmazott köztisztviselő részére, aki 35 évet dolgozott Csabaszabadi településért.

 


 

 FIGYELEM - BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS!

A képviselő-testület a 76/2017 (VI.28.) Kt. számú határozatában döntött a  Csabaszabadi községben élő (lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Csabaszabadi településen élő) tanköteles korú,  oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére – kérelem ellenében - tanulónként  5 000 Ft beiskolázási támogatásról. A képviselő-testület további feltételként határozta meg a beiskolázási támogatás összegével megegyező, vagy azt meghaladó tanszerről, ruházatról (a támogatásban részesülő gyermek nevére) kiállított számla bemutatását. A beiskolázási támogatást 2017. szeptember 30-ig lehet kérelmezni az önkormányzati hivatalban, a tanulói jogviszony igazolásával vagy családtámogatási igazolással. A megállapított támogatás 2017. október 31-ig kerül kifizetésre az önkormányzati hivatal pénztárában.

                                                              

 

                                  


 

2017. év I. félév röviden – képekben

 

Június 24-én Nyíregyházán került megrendezésre a XXIII. Országos Polgárőr Nap, ahol Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és  Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke - az OPSZ Elnökségének határozata alapján- Csabaszabadi Község Önkormányzatának a Polgárőr Község elismerést adományozta.


 

VIII. Újkígyósi Galiba Napok és Kézműves Fesztivál június 23-24.


 

 Gyereknap - Den deti  június 10.

Június 10-én rendezte meg a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat és a Csabaszabadiért Egyesület a hagyományos gyermeknapi programot, melyen a helyi gyermekek mellett reszt vettek a Békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanulói is.

 

 


 

20. Szupermaraton Kerékpáros és Görkori Túra

Békéscsaba – Arad – Békéscsaba

2017. május 20-21.

 

 A Megye Futás március 28-án 9:00-kor indult Békéscsaba főteréről a megye 52 települését érintve, 580 km-et megtéve 12 nap alatt.


 

2017. év március hó 15.

 


 Kultúrházak éjjel – nappal

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat is csatlakozott a Kultúrházak Éjjel - Nappal országos rendezvénysorozathoz, melynek meghirdetője és lebonyolítója a Magyar Népművelők Egyesülete. A rendezvénysorozatban való részvétel célja: a kis településen  a közösségi munkában való tevékenység sokszínűsége, közösségépítő ereje.

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kezdeményezését helyi szinten a Csabaszabadi Községi Önkormányzat, a Csabaszabadiért Egyesület és a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület is támogatta.-

 

 

 


Szépkorú köszöntése  -  2017. január 21.

Kesjár Mátyásné Marika nénit egy virágcsokorral és egy  meglepetés kosárral  ajándékozták meg  Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviseletében. Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklap  átadásán túlmenően polgármester asszony továbbiakban tolmácsolta Vantara Gyula országgyűlési képviselő úr jókívánságait képviselő úr által aláírt emléklap kíséretében.

 Kesjár Mátyásné (szül. Darabos Mária) 1927. január 20-án látta meg a napvilágot Békéscsabán. A kilenc évtized, amely már Marika néni mögött áll, nagyon sok tapasztalatot, örömöt, bánatot rejt. Marika néni már megjelenésével is a tisztelet érzését vívja ki Csabaszabadi lakosaiban. A jelenleg Mihály fiával élő, korához képest jó egészségnek örvendő idős hölgy életvidáman  – családja körében - éli mindennapjait. A családi rendezvényen Marika nénit köszöntötték gyermekei, unokái, dédunokái. Továbbá a rendezvényen meghívottként részt vett és külön köszöntővel készült Nagy Zoltán evangélikus lelkész is.

Szívből kívánunk Marika néninek nagyon jó egészséget és sok örömteli napot szerettei körében!