KORONAVÍRUS - COVID-19

 

 


 


 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
a kijárási korlátozással kapcsolatban

(2020. április 23.)

 

Tisztelt Csabaszabadi Lakosok!

 

A 148/2020. (IV. 23.) Kormányrendelet értelmében a korábban elrendelt kijárási korlátozás meghosszabbításra került, határozatlan időtartamra egyúttal

a Kormány felhatalmazást adott a települési polgármestereknek arra,

hogy saját helyi viszonyaikat figyelembe véve szigorításokat vezethessenek be a hétvégére

2020. április 25. (szombat) 00.00 órától 2020. április 26. (vasárnap) 24.00 óráig

terjedő időtartamra , amennyiben ennek szükségét látják.

Tájékoztatom Önöket, hogy

 jelenleg nem tartom szükségesnek

Csabaszabadi településen a szigorítást,

 megköszönve a lakosság fegyelmezett magatartását.

Amennyiben bármilyen ok folytán erre mégis szükség lenne, abban az esetben értesíteni fogom erről a lakosságot.

 

Tisztelettel: 

 

 

                                                                            Szeverényi Attiláné

                                                                           polgármester

 

 

adat/htmlfiles/POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ_04_23-page0001.jpg

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

A koronavírus járványra tekintettel jelenleg a legfontosabb az időskorúak védelme, támogatása.

Tájékoztatom Önöket, hogy a településen élő 70 év feletti lakosokkal minden esetben megtörtént a személyes egyeztetés/ügyintézés. Amennyiben mégis tudomásuk volna olyan idős személyről, aki időközben a település bel- esetleg külterületén élne hozzátartozó nélkül, kérem jelezzék hivatalunk felé az előző értesítések alapján.

Mivel az állampolgárok egészségének védelme érdekében a személyes ügyintézést minimalizálni szükséges, a 70 év feletti veszélyeztetett korosztályból ténylegesen segítségre szorulók gyors, és biztonságos felmérése érdekében Csabaszabadi Község Önkormányzata elektronikus űrlapot tesz közzé, amelyen az érintetteken kívül akár családtagok, ismerősök, akár szomszédok is jelezhetik az önkormányzat felé azt ha egy idős embernek segítségre van szüksége.

Az űrlap online is kitölthető az e-Önkormányzati portálon keresztül. A kitöltéshez az "Ágazat" mező esetén az "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek", "Ügytípus" mezőnél pedig a "Kérelem" típust szükséges kiválasztani, a beküldéshez ügyfélkapu bejelentkezés szükséges!

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Az űrlap a csatolt dokumentumra kattintva tölthető le! Az így letöltött dokumentumot kérjük, hogy elektronikus úton a csabaszabadionk@globonet.hu  e-mail címre, postai úton 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6. sz.  címre címezve juttassák el hivatalunkhoz!

 

 Űrlap/nyomtatvány ITT:

adat/htmlfiles/segitsegre_szorulo_idos_bejelentes_cssz.pdf

 

 

 


 

Polgármesteri határozatok az alábbi linken találhatóak:

 

 

adat/htmlfiles/pm_hat_ 3_2020.pdf

adat/htmlfiles/pm_hat_ 2_2020.pdf

adat/htmlfiles/polgarmesteri_hatarozat.pdf

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Polgármesteri határozat az alábbi linken található:

adat/htmlfiles/polgarmesteri_hatarozat.pdf

 

 


 

2020. március 19.

Tisztelt Lakosság!

A koronavírus fertőzés terjedésének jelenlegi szakaszában ismételten felhívom mindenki figyelmét a személyes érintkezési, kapcsolattartási formák alkalmazásának lehetőség szerinti minimalizálására.

Egészségügyre vonatkozó korlátozások:

1.     Az orvosi rendelőbe ne menjenek telefonos időpont egyeztetése nélkül!

Telefonon hívják Dr Dimák Sándort  06 68/440-031   06 70/645-3438

2.     Gyógyszerfelíratás telefonon vagy ímélben  1eskorzet@gmail.com

3.     Beutalókat szakrendelésekre ne kérjenek, mert a szakrendelések bezártak, csak sürgősségi ellátás történik a kórházakban!

Csabaszabadi településen egyszerű szabályok betartásával vigyázhatunk egymásra.

1.     Aki nem dolgozik és nincs halaszthatatlan dolga, maradjon otthon!

 

2.     Ha bármilyen légúti betegsége van, maradjon otthon vagy ha ki kell mozdulnia, (pl. bevásárolni még akár a helyi kis boltba is) használjon védőmaszkot (ennek hiányában valamilyen sűrű szövésű anyaggal az arcát fedje el és használjon gumikesztyűt! Ezzel vigyázva mások egészségére és elkerülhető lenne a pánikhangulat is.

Ha egészséges, akkor kell csak maszkot viselnie, ha olyan személyt ápol, aki esetleg az új koronavírussal érintkezett.

Ha gyakran tüsszög vagy köhög, maszkot kell viselnie, hogy ne terjessze a vírust köhögés vagy tüsszentés útján más emberekre vagy a felületekre.

  • Fontos, hogy kerüljék azokat a helyeket, ahol többen vannak!
  • Tartsanak legalább 2 méteres távolságot más emberektől!
  • A helyi boltban csak a vásárlási időtartam alatt tartózkodjanak!
  • A szűk családi találkozókon kívül minden más összejövetelt halasszanak el!
  • Lehetőség szerint maradjanak otthon!

A felelősség mindannyiunké, vigyázzunk egymásra. Vigyázzunk a dolgozókra, a bolti eladókra, az egészségügyi dolgozókra, a gondozónőkre, a falugondnokra, továbbá azokra a  kollégákra, akik a mindennapi ellátásukról gondoskodnak!!!

Köszönettel:                            

                                               Szeverényi Attiláné

                                                     polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel?

 

Jelen tudásunk szerint a koronavírus egy légúti vírus, amely elsősorban emberről emberre, cseppfertőzéssel terjed. Bár a legutóbbi vizsgálatok kimutatták a vírust fertőzött személy vizeletében, illetve székletében (nagyon kevés vizsgálat alapján), egyelőre nincs közvetlen bizonyíték széklet-szájon át történő terjedésre. Ezen eredmények is megerősítik, hogy a helyes személyes higiénés és kézhigiénés gyakorlatnak valóban fontos szerepe van a megelőzésben de nem jelentik azt, hogy a vizeinket veszélyeztetné.

 

A hazai ivóvízbázisok védettek a szennyvíz eredetű szennyezésekkel szemben, és az ivóvízszolgáltatók rendszeres vizsgálatokkal győződnek meg arról, hogy a szolgáltatott ivóvíz mentes a fekális szennyezéstől. A koronavírus az ivóvíz fertőtlenítésére jellemzően használt szabad aktív klór koncentrációnál (0,2-0,5 mg/l) pillanatszerűen inaktiválódik.

 

A hazai ivóvízbázisok védettek a szennyvíz eredetű szennyezésekkel szemben, és az ivóvízszolgáltatók rendszeres vizsgálatokkal győződnek meg arról, hogy a szolgáltatott ivóvíz mentes a fekális szennyezéstől. A koronavírus az ivóvíz fertőtlenítésére jellemzően használt szabad aktív klór koncentrációnál (0,2-0,5 mg/l) pillanatszerűen inaktiválódik. Az új koronavírus egy burokkal rendelkező vírus, amennyiben a vízkezelőszer hatására ez a burok megsérül, a vírus elveszíti fertőző képességét.

 

A települési szennyvíz a lakosságra nem jelent veszélyt, hiszen abban a nagymértékű hígulás miatt csak jelentéktelen mennyiségben fordulhatna elő, a vírus még abban az esetben is, ha a koronavírus már fertőzéseket, megbetegedéseket okozna a közösségben. A szakirodalmi adatok szerint a koronavírusok szennyvízben néhány napig lehetnek életképesek, azonban szennyvízzel - annak zárt rendszerben történő elvezetése és tisztítása – miatt a lakosság  jellemzően nem érintkezik.

A kibocsátott tisztított szennyvíz a befogadóban tovább hígulna, így nem érhetné el a fertőzést okozó koncentrációt. Az évnek ebben a szakában a felszíni vizekkel való érintkezés sem jellemző.

 

A szennyvíztelepek dolgozói csak abban az esetben lennének kockázatnak kitéve, ha a szennyvízbe nagyon nagy mennyiségű vírus kerülhetne, és nem tartanák be a munkahelyi előírásokat (pl.: nem viselnék az egyéni védőeszközöket), a biológiai kockázatok kivédésére szolgáló egyéni védőeszközök a koronavírus ellen is megfelelő védelmet nyújtanak.

 


 

 

KÖZLEMÉNY

Országos látogatási tilalommal kapcsolatosan

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 13305-8/2020/EÜIG számú, 2020. március 8-án kelt határozatával a fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatók, a szociális intézmények, valamint a fogyatékossággal élőket ellátó intézmények vonatkozásában látogatási tilalom elrendeléséről döntött.

 

A fenti intézkedéssel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi Központ fontosnak tartja kiemelni az alábbiakat:

 

Az egészségügyi törvény a betegek személyes kapcsolattartásának több formáját ismeri, ezek közül az egyik a beteg meglátogatása. Az érintett, fokozott védelemre szoruló csoportba tartozó személyek életének és egészségének védelme, megbetegedésük megelőzése érdekében elrendelt látogatási tilalom alapján a Magyarország területén működő összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményben került ezen kapcsolattartási forma megtiltásra.

 

A látogatási tilalom nem érinti a betegek és gondozottak egyéb kapcsolattartási jogait, azonban az ebbe a körbe tartozó személyes kapcsolattartás esetén a szolgáltató köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a fertőződés veszélyét a lehető leghatékonyabban csökkentik. Az érintett személyek kötelesek a szolgáltató ennek érdekében tett intézkedéseiben együttműködni.

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a látogatási tilalom körébe az alábbiak nem tartoznak, ezért megengedett, azaz nem tilos:

  • A súlyos állapotú, önmagát ellátni nem tudó beteg mellett tartózkodhat egy személy.
  • A kiskorú mellett ott lehet a szülő (vagy a szülő, törvényes képviselő által kijelölt személy).
  • A szülő nő mellett lehet egy általa választott személy (például az „apás” szülésnél).
  • A beteget felkeresheti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személy.

 

A látogatási tilalommal kapcsolatos részletes, helyi szabályokat az intézkedéssel érintett intézmények házirendje határozza meg.

 

Az érintett személyeknek kötelességük a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekben együttműködni, mint amilyen például a kézfertőtlenítés, védőruha viselése.

 

 Kérjük a lakosságot, hogy a látogatási tilalommal kapcsolatban felmerült kérdéseik vonatkozásában közvetlenül az ellátásban érintett intézménnyel vegyék fel a kapcsolatot.

 


 

 

Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel?

 

Jelen tudásunk szerint a koronavírus egy légúti vírus, amely elsősorban emberről emberre, cseppfertőzéssel terjed. Bár a legutóbbi vizsgálatok kimutatták a vírust fertőzött személy vizeletében, illetve székletében (nagyon kevés vizsgálat alapján), egyelőre nincs közvetlen bizonyíték széklet-szájon át történő terjedésre. Ezen eredmények is megerősítik, hogy a helyes személyes higiénés és kézhigiénés gyakorlatnak valóban fontos szerepe van a megelőzésben de nem jelentik azt, hogy a vizeinket veszélyeztetné.

 

A hazai ivóvízbázisok védettek a szennyvíz eredetű szennyezésekkel szemben, és az ivóvízszolgáltatók rendszeres vizsgálatokkal győződnek meg arról, hogy a szolgáltatott ivóvíz mentes a fekális szennyezéstől. A koronavírus az ivóvíz fertőtlenítésére jellemzően használt szabad aktív klór koncentrációnál (0,2-0,5 mg/l) pillanatszerűen inaktiválódik.

 

A hazai ivóvízbázisok védettek a szennyvíz eredetű szennyezésekkel szemben, és az ivóvízszolgáltatók rendszeres vizsgálatokkal győződnek meg arról, hogy a szolgáltatott ivóvíz mentes a fekális szennyezéstől. A koronavírus az ivóvíz fertőtlenítésére jellemzően használt szabad aktív klór koncentrációnál (0,2-0,5 mg/l) pillanatszerűen inaktiválódik. Az új koronavírus egy burokkal rendelkező vírus, amennyiben a vízkezelőszer hatására ez a burok megsérül, a vírus elveszíti fertőző képességét.

 

A települési szennyvíz a lakosságra nem jelent veszélyt, hiszen abban a nagymértékű hígulás miatt csak jelentéktelen mennyiségben fordulhatna elő, a vírus még abban az esetben is, ha a koronavírus már fertőzéseket, megbetegedéseket okozna a közösségben. A szakirodalmi adatok szerint a koronavírusok szennyvízben néhány napig lehetnek életképesek, azonban szennyvízzel - annak zárt rendszerben történő elvezetése és tisztítása – miatt a lakosság  jellemzően nem érintkezik.

A kibocsátott tisztított szennyvíz a befogadóban tovább hígulna, így nem érhetné el a fertőzést okozó koncentrációt. Az évnek ebben a szakában a felszíni vizekkel való érintkezés sem jellemző.

 

A szennyvíztelepek dolgozói csak abban az esetben lennének kockázatnak kitéve, ha a szennyvízbe nagyon nagy mennyiségű vírus kerülhetne, és nem tartanák be a munkahelyi előírásokat (pl.: nem viselnék az egyéni védőeszközöket), a biológiai kockázatok kivédésére szolgáló egyéni védőeszközök a koronavírus ellen is megfelelő védelmet nyújtanak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


 

 

Tisztelt Csabaszabadi Lakosok!


A koronavírussal kapcsolatban folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a hatóságokkal. A központi intézkedésnek megfelelően járunk el.

A településünkön jelenleg koronavírussal fertőzött betegről nem tudunk ès házi karanténban sincs senki. Erről soron kívüli tájékoztatást kap az önkormányzat.

Bármely olyan intézkedésről, amely a lakosságot érinti, értesítjük Önöket!

                  Csabaszabadi, 2020. március 14.       

                                                                           Szeverényi Attiláné

                                                                              polgármester

 

JELENLEGI LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK:

 

A koronavírus elleni védekezés keretében tíz akciócsoportot állt fel, az oktatási munkacsoport első javaslata nyomán hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket.

Március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. Ez új módszertanokat is igényel. A módszertani ajánlásokat az oktatási államtitkár a jövő héten teszi közzé. Ennek értelmében a tanulók nem mehetnek az iskolába.

A szülőket kérjük, hogy ellenőrizzék le, egyeztessék a megadott elérhetőségeiket a gyermekeik oktatási intézményeivel.

 

KÖZSZOLGÁLTATÓK:

ALFÖLDVÍZ

Jelenleg személyes ügyintézésre kizárólag a békéscsabai (Békéscsaba, Szabolcs utca 36.)állandó ügyfélszolgálati irodában van lehetőség.

A szolgáltató kéri a lakosságot, hogy személyes megjelenés helyett telefonon, írásban vegyék fel a kapcsolatot a Társasággal.

Ügyfélszolgálat: 06/80/922-334,  Hibabejelentés: 06/80/922-333,

www.alfoldviz.hu, ugyfel@alfoldviz.hu, muszakihiba@alfoldviz.hu, 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.


KORMÁNYHIVATAL

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az elektronikus ügyintézés igénybevételét javasolják.

2020. március 13. 8:53

A leggyakoribb ügykörök online is intézhetők, továbbá a hatósági ügyekben elektronikusan is benyújthatók kérelmek. A lejáró okmányok érvényesek maradnak, így azok cseréjére a veszélyhelyzet megszűnéséig nincs szükség. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.

A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében – a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben – 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Tekintettel a veszélyhelyzet elrendelésére , illetve a járvány terjedésének megakadályozása érdekében arra kérjük ügyfeleinket, hogy a  kormányhivatalok (járási és kerületi hivatalok) ügyfélszolgálatain, valamint a kormányablakokban és okmányirodákban személyes ügyintézésre csak halaszthatatlan esetben jelenjenek meg. Javasoljuk, hogy elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online lehetőségeket vegyék igénybe. A leggyakoribb 750 ügykörben elérhető az elektronikus ügyintézés (a bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy telefonos azonosítással történik), továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (a bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás szükséges).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a 2020. március 12-t követően lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes. Az okmányok megújítására jelenleg nincs szükség, azokat továbbra is használhatják. (A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.)

 

 

ÚJKÍGYÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az elektronikus ügyintézés igénybevételét javasolják.

Kérik a lakosságot, hogy személyes megjelenés helyett telefonon, írásban vegyék fel a kapcsolatot mind a székhelyen, mind a kirendeltségen.

A kirendeltség elérhetősége: 

Cím: H-5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.

Telefon/Fax: +36 (66) 248 049

E-mail: csabaszabadionk@globonet.hu

Web: www.csabaszabadi.hu

 

Az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetősége

5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.

Telefon: (66) 256-100

Fax: (66) 254-782

www.ujkigyos.hu

 

Ezúton tájékoztatjuk az EMMI által 2020. március 13-án életbe léptetésre kerülő, eRecept kiváltásra vonatkozó rendeletről:

Péntektől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ugyanis rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.”

Háziorvosunk tájékoztatása alapján a lakosokra vonatkozóan  az állandó gyógyszerek felíratása 2020. március 13. napjától csak eReceten lehetséges.

Felhívják a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a vírusos megbetegedések elkerülése érdekében az  orvosi rendelőt csak indokolt esetben keressék fel.

eRecept igényeiket (ha gyógyszert szeretnének felíratni) az alábbi elérhetőségek bármelyikén jelezhetik:

Személyesen:      Zsibrita Csaba falugondnok

                            Kudlákné Koszna Ilona gondozónő

                            Csongrádiné Nagy Györgyi gondozónő

Telefonon:          Dr. Dimák Sándor (Tel: 68/440-031)

                            Csabaszabadi Község Önkormányzata  (Tel: 66/248-049)

Elektronikus levélcím:      1eskorzet@gmail.com