Könyvtár /KSZR

 kszr.bmk.hu/index.php/csabaszabadi

Csabaszabadi Község 

 A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közösségi színteret biztosít.

 

 

Így az aprófalvak méretét meghaladó szolgáltatást kaphat az itt élő, vagy ide látogató is.

Kérem, hogy a település életébe a betekintést az alábbi weboldalon friss információkkal ellátva olvassák:

zrnko-magocska.hu/

 

 Közművelődési fórumot minden évben legalább egyszer  a közmeghallgatás időpontjában és az egyesületek éves beszámolójának elfogadásakor tart a képviselő-testület.

 

Könyvtári feladatokra kijelölt személy:    Kudlákné Koszna Ilona

5609 Csabaszabadi, Apácai út 2. sz. alatt található fiókkönyvtárban

elérhető: munkanapokon  hétfői, keddi, csütörtöki, pénteki napokon 14-16 óráig, szerdai, szombati  napokon: előzetes egyeztetés alapján

 

                                        Kudlákné Koszna Ilona  páros héten szombaton könyvtári feladatok ellátása

                                                                  páratlan héten szombaton közművelődési feladatok ellátása

                                        Kudlákné Koszna Ilona  Idősek klubja  - klubvezető

 

 

                                                Zubánné Kocsis Margit kézműves szakkör vezető 

                                    Minden hónap 1. csütörtökén szervezetten, egyéb esetekben igény szerint.

 

Egyéb helytörténeti feladatok ellátására kijelölt személy Kesjár Mátyás Szlovák Önkormányzat elnöke, egykori polgármester.

Helyi Értéktárral kapcsolatos kérdések   Kesjár Mátyás elnök

 

További információk a települési önkormányzat elérhetőségeinek valamelyikén  lehetségesek.

 A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vehetik igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat településünkön.

 

 

 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez tartozó Könyvtár Fiók Könyvtára

Cím:  5609 Csabaszabadi, Apácai út 2. szám  (Beliczey Ház)

         Telefon: 66/248-049  (Önkormányzat)

         Könyvtáros:  Kudlákné Koszna Ilona