EFOP-1.5.2-16-2017-00033

 

 

Humán szolgáltatások fejlesztése a Békéscsabai járásban
EFOP-1.5.2-16-2017-00033

Főkedvezményezett (konzorciumvezető): Gerendás Község Önkormányzata
Konzorciumi partnerek:      Csorvás Város Önkormányzata
                                            Telekgerendás Község Önkormányzata
                                            Kétsoprony Község Önkormányzata
                                            Csabaszabadi Község Önkormányzata
Támogatási összeg: 248.493.641 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítás időtartama: 2018.04.01 – 2020.03.31 (24 hónap)

Az 5 fős konzorcium az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 projekt megvalósításával célul tűzte ki a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentését, illetve a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását. A projekt fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex - a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló - kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.
A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok keretében megvalósul a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv kidolgozása és nyomonkövetése, illetve szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését célozva a humán közszolgáltatásban dolgozók képzésben vehetnek részt. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítása érdekében szolgáltatás-csomagok kerülnek kialakításra, támogatva
 a célcsoport kompetenciáinak fejlesztését, ezáltal munkaerőpiaci pozíciójának javítását,

·         a potenciális munkáltatók szemléletformálását,

·         az egészségtudatosság fejlesztését,

·          a rendszeres, életvitelszerű testmozgás elterjedését.


A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, azon belül is a fiatalok közösségépítése a projekt egyik kiemelt célterülete. A vidék megtartó képességének fejlesztése érdekében a célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok valósulnak meg.
A projekt elsődleges célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a projekt hatóterületén élő teljes lakosság.
A projekt főbb számszerűsíthető eredményei:

·          Összesen legalább 905 fő célcsoport-tag bevonása;

·          Helyi szakemberhiányos humán közszolgáltatás enyhítése 10 fő továbbképzése által;

·          200 db egyéni fejlesztési terv;

·          150 fő, aki részt vesz az egyéni mentorálásban;

·          500 fő, aki az egészségmegtartással programelemben részt vesz;

·          5 db a célcsoport helyben maradását ösztönző program;

·          5 db a fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatás/program.

 


 

A békéscsabai járás 5 településének – Gerendás, Csorvás, Telekgerendás, Kétsoprony és Csabaszabadi – összefogásával valósult meg az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 projekt, a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentését, illetve a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását célozva.

A projekt 2018.04.01 – 2020.03.31 között zajlott, a projekt-tevékenységek támogatták a célcsoport foglalkoztathatóságának javítását, munkába állását, a helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítését, valamint hozzájárultak az érintett vidéki települések népességmegtartó erejének növeléséhez.

A projektben több mint 350 fő kompetenciamérése zajlott le, 215 fő számára egyéni fejlesztési terv alapján nyílt lehetőség a projekt-tevékenységekben való részvételre (pályaorientáció, mentorálás, kompetenciafejlesztő és munkára való képesség javító tréningek). Megvalósításra került a humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, hozzájárulva a humán közszolgáltatás szakemberhiányának enyhítéséhez.

A projekt keretében összesen 8 típusú rendezvény-sorozat került megvalósításra, több témában (művészeti, sport, egészség, kulturális, közösségi), minél szélesebb spektrumokat lefedve, a lehető legszélesebb célcsoportot megmozgatva, támogatva a projektcélok teljesülését. 3 tábori rendezvény is lezajlott: településvédő és szépítő tábor, fiatalok számára szervezett iskolaidő utáni sporttábor és tanulmányutak segítették a közösségépítést. A lakosság egészségmagatartásának fejlesztésének céljából 2 db közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programsorozat került megvalósításra (szűrőnapok).

A projekt kiemelt célcsoportját képezték a helyi fiatalok, több program kifejezetten a fiatalok igényei alapján került megszervezésre, hozzájárulva az életminőségük javításához, ösztönözve őket a helyben maradásra.

A projekt 2020.03.31-gyel sikeresen lezárult, a tervezett célok teljesültek.

 

 


 

Pályázati felhívás

 

Humán szolgáltatások fejlesztése a Békéscsabai járásban

EFOP-1.5.2-16-2017-00033 projekten belül pályázati lehetőségek!!!

 

adat/htmlfiles/palyazati_felhivas_gerendas152_Közösségi.pdf

adat/htmlfiles/palyazati_urlap_gerendas152_Kozossegi.pdf

 

 


 

Humán szolgáltatások fejlesztése a Békéscsabai járásban

EFOP-1.5.2-16-2017-00033 projekten belül pályázati lehetőségek!!!

 

A pályázat tárgya: Helyi fiatalok közösségeinek megerősítése érdekében szervezett egész napos rendezvény projektötletének (programtervének) kidolgozása

rendezvény nagysága: kb. 100 fős
Támogatott pályázatok száma: 1 db
Pályázat megjelentetése: 2019.04.26-04.30
Benyújtási határidő: 2019.05.10. péntek
Rendezvény megvalósítás időpontja: 2019.05.15 - 2019.06.30

 

adat/htmlfiles/palyazati_felhivas_gerendas152_Fiatalok.pdf

adat/htmlfiles/palyazati_urlap_gerendas_efop_152_fiatalok.pdf

 

 


 

Humán szolgáltatások fejlesztése a Békéscsabai járásban

EFOP-1.5.2-16-2017-00033

 

Főkedvezményezett (konzorciumvezető):                 Gerendás Község Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:                                                  Csorvás Város Önkormányzata

                                                                                              Telekgerendás Község Önkormányzata

                                                                                              Kétsoprony Község Önkormányzata

                                                                                              Csabaszabadi Község Önkormányzata

Támogatási összeg:                                                           248.493.641 Ft

Támogatási intenzitás:                                                     100%

Megvalósítás időtartama:                                2018.04.01 – 2020.03.31 (24 hónap)

 

Az 5 fős konzorcium az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 projekt megvalósításával célul tűzte ki a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentését, illetve a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását. A projekt fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex - a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló - kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok keretében megvalósul a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv kidolgozása és nyomonkövetése, illetve szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését célozva a humán közszolgáltatásban dolgozók képzésben vehetnek részt. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítása érdekében szolgáltatás-csomagok kerülnek kialakításra, támogatva

  a célcsoport kompetenciáinak fejlesztését, ezáltal munkaerőpiaci pozíciójának javítását,

 a potenciális munkáltatók szemléletformálását,

ü  az egészségtudatosság fejlesztését,

  a rendszeres, életvitelszerű testmozgás elterjedését.

A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, azon belül is a fiatalok közösségépítése a projekt egyik kiemelt célterülete. A vidék megtartó képességének fejlesztése érdekében a célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok valósulnak meg.

A projekt elsődleges célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

A projekt főbb számszerűsíthető eredményei:

  Összesen legalább 905 fő célcsoport-tag bevonása;

 Helyi szakemberhiányos humán közszolgáltatás enyhítése 10 fő továbbképzése által;

200 db egyéni fejlesztési terv;

  150 fő, aki részt vesz az egyéni mentorálásban;

 500 fő, aki az egészségmegtartással programelemben részt vesz;

5 db a célcsoport helyben maradását ösztönző program;

 5 db a fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatás/program.