Alföld Slow Egyesület

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívom Önöket, az Alföld Slow Egyesület nevében, az I. Alföld Slow Konferenciára, melyet a 2018-ban alakult Egyesület szervezésében Újkígyóson, a X. Galiba Napok és Kézműves Fesztivál keretében tartunk, 2019. június 21-én.

Az Egyesület 2018-ban alakult, jelenleg 10 békési település (Almáskamarás, Csabaszabadi, Csorvás, Doboz, Gyula, Kétegyháza, Kondoros, Kunágota, Lőkösháza, Újkígyós) a tagja. Munkánkat segíti a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft., az Újkígyósi Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Budapesti Metropolitan Egyetem.

Ezen konferencia keretében a slow (lassú) turizmusról, az együttműködés fontosságáról lesz szó, illetve eddigi tevékenységünket mutatjuk be.

 

                                                                                                   Szebellédi Zoltán

                                                                                      az Alföld Slow Egyesület elnöke,

                                                                                        Újkígyós város polgármestere

Időpont: 2019. június 21. 14.00-17.00

Helyszín: Újkígyós, Cz. Kiss Rendezvényház

 

adat/htmlfiles/I_ Alföld Slow Konferencia, 2019_06_21_.pdf

 


 

https://www.beol.hu/cimke/alfold-slow-egyesulet/

 

 

Békés megyei települések összefogásával alakult meg az Alföld Slow Egyesület péntek délelőtt Újkígyóson. Az egyesület legfontosabb célja a lassú turizmus és a lassú szemlélet elterjedésének megvalósítása és hazai megélése.

– A slow (lassú) turizmus irányzata és az egyesület ötlete az újkígyósi turisztikai fejlesztési terv készítése közben merült fel. Megismertük az olaszországi, slow turizmust képviselő szervezet, a Cittaslow International munkáját, így jött létre az ötlet, hogy egy hazai slow egyesületet, szövetséget hozzon létre a város, összefogva azon más településekkel és egyesületekkel, szervezetekkel is, akik szintén e cél mellett kötelezték el magukat – árulta el Szebellédi Zoltán polgármester, az egyesület elnöke.

– Az egyesület célja a pillanatok megélése, a tudatossá válás, mind az életvitelben, mind a fogyasztásban, mely egyben az egészség alapja is. Ehhez szükséges a helyi és a hazai termelő vállalkozások támogatása, erősítése, turisztikai vállalkozások bevonása. Azt szeretnénk, hogy idővel a vidéki, fenntartható és önfenntartó élet értékké váljon a lakosság és a turisták körében.

Az Alföld Slow Egyesületnek az alábbi szervezetek az alapítói: Almáskamarás, Csabaszabadi, Csorvás, Doboz, Kétegyháza, Kondoros, Kunágota, Lőkösháza, Újkígyós önkormányzata; Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.; Budapesti Metropolitan Egyetem; újkígyósi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár.

 

Elnökség: Szebellédi Zoltán elnök (Újkígyós polgármestere), Szőke Tünde turisztikai-marketing szakértő (Budapesti Metropolitan Egyetem), Szűcsné Gergely Györgyi (Lőkösháza polgármestere).


 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ ALFÖLD SLOW EGYESÜLET RÉSZÉRE

LOGÓ ÉS SZLOGEN MEGTERVEZÉSÉRE

2019. február 1.

 

A pályázat témája

A pályázat témája a 2018-ban alakult Alföld Slow Egyesület logójának és szlogenjének tervezése, annak részletes kidolgozása.

A logó és a szlogen együttesen jeleníti meg azt a törekvést, melyet az Alföld Slow Egyesület céljaként tűzött ki: az alföldi kistelepülések kínálatának bemutatása a lassú turizmus jegyében, a fenntarthatóság, az élhető települések, a hagyományok és a helyi értékek tisztelete, megbecsülése, megtekinthetővé és kipróbálhatóvá, élővé tétele. A logó és a szlogen megfelelően pozícionálja az utazók számára a térséget, segítik a megkülönböztetést.

Általános célként a logó és a szlogen megalkotását tűztük ki, mely alapja lesz a hosszú távú marketing tevékenységnek.

 

Érintett települések:

1.      Almáskamarás

2.      Csabaszabadi

3.      Csorvás

4.      Doboz

5.      Gyula

6.      Kétegyháza

7.      Kondoros

8.      Kunágota

9.      Lőkösháza

10.  Újkígyós

 

Célcsoportok:

1.      kisgyermekes családok,

2.      fenntarthatóság iránt elkötelezett utazók, azaz az ökoturisták,

3.      egészségturizmusban részt vevők,

4.      kulturális turizmus iránt érdeklődök.

 

A pályázat célja az Alföld Slow Egyesület turisztikai márkájának logó (forma, szín, betűtípus) és szlogenjének kidolgozása, és fontos elvárás, hogy a logó önmagában és az Alföld Slow felirattal együtt is használható és más hasonló szervezetektől megkülönböztethető legyen.

A megjelenések hatóköre: minden kreatív anyagon való használat. Pl. kiadványok, promóciós anyagok, sajtóhirdetések, kültéri plakátok, rendezvényeken való használat, ajándéktárgyak, online felületek, stb.

 

A pályázó feladata a fenti célok megvalósítását szolgáló dokumentum pdf formátumban történő benyújtása, mely tartalmazza:

·         A koncepció rövid leírását (miért gondolt erre, hogyan kapcsolódik véleménye szerint a lassú turizmushoz és a térséghez a logó és a szlogen).

·         Logó, szlogen megalkotását.

Alapvető elvárás, hogy a logó kis méretben is és nagyobb felületen történő megjelenésnél is használható, felismerhető, azonosítható legyen, akár fekete-fehér, akár színes változatban.

A pályázóktól minimum 1 logó és 1 szlogen verziót várunk el: a logó vizuálisan és szlogen tekintetében is a lassú turizmus és az Alföld kapcsolatát mutassa be.

A szlogen egyértelmű, rövid, tömör, idegen nyelveken is alkalmazható legyen, kapcsolódik a logóhoz.

 

Pályázók köre:

Elsősorban az Alföld Slow Egyesület alapító településein élő közösséget célozzuk meg a pályázaton való részvételre.

Kizáró okok:

·         összeférhetetlenségi okok: az alapító tagok képviselői (polgármesterek, intézményvezetők) és hozzátartozóik,

·         zsűri tagja, vagy hozzátartozója,

·         pályázó a pályázat során valótlan adatokat közöl.

Kizárásra kerül a nem határidőre érkező a pályázat, illetve, ha nem felel meg az elvárásoknak a pályázat.

Kérdések és válaszok

A pályázók a következő e-mailcímen tehetnek fel kérdéseket, legkésőbb a pályázat beadását megelőző 10. nap éjfélig: alfoldslow@gmail.com

 

Leadási határidő

A Pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14. 12:00 (beérkezési határidő).

A pályázatok kötelező mellékletei:

- Pályázati nyilatkozat 

- Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat

- Titoktartási nyilatkozat

- Pályamű .pdf formátumban és/vagy internetes tárhely elérési útvonal megjelölés.

A pályázat leadása az alfoldslow@gmail.com e-mail címre küldött PDF formátumú dokumentummal történik.

 

A pályázó a mű benyújtásával lemond szerzői jogairól, azt az Alföld Slow Egyesületre ruházza át.

A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka, sem annak összessége, sem egyes elemei tekintetében harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező minta szerinti nyilatkozat benyújtásával vállal.

 

A zsűri 2019. március 25. napjáig választja ki a győztes pályaművet. Az eredményről a pályázókat a jelentkezés során megadott e-mail útján az Alföld Slow Egyesület értesíti.

 

A zsűri tagjai az egyesület rendes tagjainak képviselői.

 

A zsűri által az értékelés során figyelembe veendő szempontok:

·         A pályamű kapcsolódása az Egyesület céljaihoz.

·         A pályamű eredetisége, kreativitása, újszerűsége.

·         A pályamű kivitelezése, minősége.

·         A logó és szlogen összhangja.

 

 

 

 

A pályázat díjazása

 

Kiíró a nyertes pályaművek felhasználási jogainak megszerzése érdekében felhasználási szerződést kíván kötni az első helyezett pályázóval.

Az első díj:

50.000,- Ft vásárlási utalvány

Egy pályázó több pályaművel is pályázhat, azonban díjazásra csak a legjobb helyezést elért pályaműve után válik jogosulttá.

A pályázat kiírójának szándéka, de nem kötelezettsége, hogy az Alföld Slow Egyesület logójának és szlogenjének kidolgozására a nyertes pályázót kérje fel. Kiíró az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül veszi fel a kapcsolatot a nyertessel. A díjat ünnepélyes keretek között adjuk át 2019. június 22-én, Újkígyóson a Galiba Napok és Kézműves Fesztivál megnyitóján.

Nyertes pályamű esetén a díj átadásának további feltétele, hogy a Pályázó - a Kiíróval való egyeztetés alapján - a nyertes pályamű mutálható elemeit 15 napon belül Kiíró rendelkezésére bocsássa.

 

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat

2.sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat

3. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat

 


 

1. sz. melléklet Átláthatósági és összeférhetetlenségi nyilatkozat

 

 

Alulírott:………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

székhely/lakcím:……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..,

cégjegyzékszám:………………..………………………………..…………………………,

adószám/adóazonosító jel: ………………………..………………………………………….…, képviselő:…….………………………………………………………………) jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, velem szemben az Alföld Slow Egyesület logójának és szlogenjének megtervezésére vonatkozó kizáró ok nem áll fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a pályázati felhívásban megfogalmazott összeférhetetlenségi esetek társaságunkkal/személyemmel szemben nem állnak fenn.

……………………………………., 2019. ………………..…………………

 

 

 

 

……… ……………………………………..                                    Pályázó (cégszerű)aláírása


 

2. sz. melléklet Pályázati nyilatkozat

 

 

Alulírott ………………………………………………………………….. (pályázó), melyet képvisel: ……………………………………………………………………………..……… az alábbi nyilatkozatot teszem: Megvizsgáltam és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadom az Alföld Slow Egyesület mint Kiíró által „Alföld Slow Egyesület logó és szlogen tervezésére” tárgyban kiírt pályázati felhívás feltételeit. Kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerülök, akkor a felhasználási szerződést megkötöm, a pályázati felhívásban foglalt feladatomat pedig maradéktalanul teljesítem. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy a benyújtott pályázati anyagban szereplő személyes adatokat az Adatkezelési jogszabályoknak megfelelően kezeljék.

……………………………………., 2019. ………………..…………………

 

 

 

 

……… ……………………………………..                                    Pályázó (cégszerű)aláírása


 

3.sz. melléklet Titoktartási nyilatkozat

 

Alulírott,………………………………............................................................................... Anyja neve: …………………………………………………………………………

Lakcím: …………………………………………………………………………………… mint egyéni vállalkozó/gazdasági társaság Székhely:……………………………………………………………………………………………………………………….……….. Cégjegyzékszám:…………………………………………………………………………… Adószám/adóazonosító jel: …………………………………………………………vállalom, hogy az Alföld Slow Egyesülettel (székhely: 5661 Újkígyós, Kossuth L. u. 41.; nyilvántartási szám: 04-02-0003461; adószám: 19063249-1-04; a továbbiakban: Társaság) való együttműködés során – melynek tárgya az Alföld Slow Egyesület logó és szlogen tervezésére vonatkozóan kiírt pályázat (a továbbiakban: Pályázat) – annak tartalmával kapcsolatban az Egyesület előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem adok át és nem hozok nyilvánosságra semmilyen információt. Vállalom továbbá, hogy minden tőlem telhetőt megteszek annak megakadályozása érdekében, hogy harmadik személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a Pályázathoz vagy annak teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket vagy információkat. Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elismerem és vállalom, hogy a Pályázat tartalmával és teljesítésével összefüggésben az Egyesülettel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásomra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a Pályázat léte és tartalma, részletei üzleti titoknak minősül, azt harmadik személynek nem adhatom ki, nem tehetem hozzáférhetővé és a Pályázat teljesítésétől eltérő más célra nem használhatom fel. Amennyiben a jelen Nyilatkozatban foglalt titoktartási kötelezettséget bizonyítottan megszegem, vállalom, hogy az Egyesület titoktartási kötelezettség megszegésével összefüggésben keletkező teljes kárát megtérítem. Kijelentem, hogy tudomással bírok azon tényről, miszerint a titoktartási kötelezettség megszegése akár szándékosan, akár gondatlanul, akár tevőlegesen, akár mulasztással is megvalósítható. A jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Pályázat bármilyen okból történő megszűnése, az a megszűnésétől függetlenül továbbra is fennáll.

……………………………………., 2019. ………………..…………………

 

……… ……………………………………..                                    Pályázó (cégszerű)aláírása