Értesítések - Hirdetmények


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

      FIGYELEM !!! SERTÉSPESTISSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK!!!

 

 

 

adat/htmlfiles/342-7_sertespestis.pdf      

 

portal.nebih.gov.hu/asp_telepulesek

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Községi zárlat (védőkörzet) elrendelése

2020. augusztus 12. 8:49

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal (a továbbiakban: Járási Hivatal) elsőfokú állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva járványügyi intézkedésként mézelő méhek nyúlós költésrothadása bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség hatósági megállapítása miatt jelen határozat mellékletét képező térképek szerinti -kör által érintett, sötét színnel jelzett területnek megfelelően- Gerendás, Csorvás, Telekgerendás, Csabaszabadi, Csanádapáca települések közigazgatási területét érintő területre vonatkozóan 2020. augusztus 10. napjától községi zárlatot (védőkörzetet) rendel el.

A határozat és a térképek a kapcsolódó anyagok kzött találhatók.

(Békés Megyei Kormányhivatal)

 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/dokumentumok/hirdetmenyek-gyujto/bekescsabai-jarasi-hivatal-hirdetmenyei/kozsegi-zarlat-vedokorzet-elrendelese

http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/14/36000/1972-6%5B2%5D.pdf

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS LOMTALANÍTÁSRÓL

A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy társaságunk Csabaszabadi településén, 2019. november 18-án, lomtalanítási napot tart.

A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el.

Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

Kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

FIGYELEM! NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

 • kommunális hulladék,
 • elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív hulladék)
 • zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),
 • építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel),
 • fénycső,
 • gyógyszerhulladék,
 • elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék,
 • gumiabroncs,
 • veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.)
 • szénpor, hamu, salak, föld, trágya, állati hulladék,
 • ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett termelési hulladék, sütőolaj, sütőzsiradék.

Továbbá felhívjuk figyelmet, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát képezi, ebből kifolyólag a jogtalan eltulajdonítás rendőri intézkedést vonhat maga után.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!

Védje a környezetet Ön is!

 

„Közös érték az egészség” Csabaszabadiban

A Kormányhivatal által koordinált családbarát egészségfejlesztési szintérprogram

Időpont: 2019. november hó 11. napján  12.00-14.00 óráig

Helyszín: 5609 Csabaszabadi, Apácai út 2. szám alatt

a családsegítő riportszobái, valamint az előadásra/bemutatásra a nagyterem.

Az érdeklődő lakosok számára az egészségi állapot egyes mutatóinak mérésére (pl. vérnyomás, pulzus, testúly, testtömeg-index, testzsír %, vércukor, dohányosoknak kilégzett levegő CO tartalma) stb.

Továbbá interaktív foglalkozási lehetőségek (újraélesztés Ambu-baba segítségével, demonstrációs bábuk stb.)

 

 

 


Ügyfélfogadási szünet a hivatalban

 

 

2019. november 1-jén (pénteken)

Mindenszentek ünnepe miatt szünetel az ügyfélfogadás.

2019. november 4-én(hétfőn)

áramszünet miatt szünetel az ügyfélfogadás a hivatalban,

az áramszolgáltató tájékoztatása szerint egész napos áramszünet várható,

így ezen a napon a hivatal vonalas telefonszámai sem lesznek elérhetőek

az ügyfélfogadás egész nap szünetel.

 

 

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Ú jkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

 

  

 

 

 

 


 


 

 

Polgármesteri beszámoló

a 2019. év október havi helyhatósági választásokat követő alakuló ülésről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Csabaszabadi Lakosok!

A helyhatósági választásokat követően ez alkalommal is köszönöm, hogy ennyien szavaztak és ezzel kinyilvánították véleményüket. Külön köszönöm mindazoknak, akik a következő ciklusra is bizalmat szavaztak nekem. Biztosíthatom Önöket, hogy ezentúl is a település érdekeit tartom szem előtt.

Bízom benne, hogy folytathatjuk a megkezdett munkánkat. Ezúton is gratulálok minden megválasztott képviselőtársamnak, eredményes, közös munkát kívánva, de megköszönöm a képviselőjelöltek munkáját is, akik ugyan nem jutottak be a képviselő-testületbe, azonban az eddigiekben is mindig támogatták Csabaszabadi települést, rájuk a jövőben is számítunk. Továbbiakban a HVB tagjainak munkáját is köszönöm.

Mindemellett kívánok Csabaszabadi minden lakosának erőt, egészséget, egyéni és közös sikerekben gazdag folytatást!

Tájékoztatom a kedves lakosokat, hogy 2019. év október hó 24-én csütörtökön 9 órától kezdődően megalakult az új települési képviselő-testület.  Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitóval kezdődött, amit a választási bizottság tájékoztatója követett  a  választás eredményéről, a napirend előadója Bíró János,  a   Választási Bizottság elnöke  volt.  

Bíró János tájékoztatása:

Csabaszabadi település tekintetében 2 fő polgármesterjelöltre leadott szavazatok az alábbiak szerint alakultak:

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 182 db.

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:       6 db.

Szeverényi Attiláné polgármesterjelöltre             102 érvényes szavazat érkezett.

Szeverényi Szabolcs polgármesterjelöltre              74 érvényes szavazat érkezett.

Így a megválasztott polgármester Szeverényi Attiláné lett.

Csabaszabadi település tekintetében 10 fő képviselőjelöltre leadott szavazatok az alábbiak szerint alakultak:

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma:       182 db.

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:             0 db.

1.         Burai Csaba                                képviselőjelöltre                    72             érvényes szavazat érkezett.

2.         Gera János Ferencné                  képviselőjelöltre                    27              érvényes szavazat érkezett.

3.         Danczik Gábor                           képviselőjelöltre                    61              érvényes szavazat érkezett.

4.         Kesjárné Erős Erzsébet              képviselőjelöltre                     85              érvényes szavazat érkezett.

5.         Lung János Pál                           képviselőjelöltre                    69              érvényes szavazat érkezett.

6.         Pócsik Gyula                              képviselőjelöltre                    31              érvényes szavazat érkezett.

7.         Tokár András                              képviselőjelöltre                    89      +       érvényes szavazat érkezett.

8.         Vida István                                 képviselőjelöltre                     18             érvényes szavazat érkezett.

9.         Vincze-Szeverényi Tímea          képviselőjelöltre                    79              érvényes szavazat érkezett.

10.       Zsibrita Csaba                           képviselőjelöltre                    40              érvényes szavazat érkezett.

 

Megállapítható, hogy lényegében elenyésző, pár szavazatkülönbségen múlott az eredmény.

A megválasztott egyéni listás képviselők tehát:

Burai Csaba

Kesjárné Erős Erzsébet

Tokár András

Vincze-Szeverényi Tímea

 

Ezt követően az önkormányzati képviselők  eskütétele, megbízólevek átadása következett, majd a polgármester eskütétele és a megbízólevelének átadása. Megállapításra került a polgármesteri illetmény.

Elfogadásra került az új SZMSZ. Állandó bizottság az alakuló ülésen nem alakult, mivel 2 fő képviselő nem vállalta a bizottsági tagságot. A polgármester javaslatára újbóli felterjesztésre kerül a soron következő testületi ülés alkalmával.

Soron következő napirend az alpolgármester(ek) választása volt. A polgármester javaslatára alpolgármester a képviselő-testület tagjai közül Tokár András lett. Jogszabály lehetővé teszi a nem a képviselő-testület tagjai közül választott külsős alpolgármester megválasztását is. Mivel Lung János Pál 2010-2019-ig ellátta a településen az alpolgármesteri feladatokat, a település számára is nélkülözhetetlen a közreműködése, ezért javasoltam személyét erre a posztra.

Így a megválasztott alpolgármester Tokár András lett, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott külsős alpolgármester pedig Lung János Pál.

Csabaszabadi Község Önkormányzata egyéb önkormányzati   társulás társulási tanácsokba  minden esetben a polgármester, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester lett delegálva.

Képviselők tiszteletdíjának megállapításának tárgyban változtatás nem történt, az eredeti rendelet maradt hatályban.  Burai Csaba képviselő javaslatára egyebek napirendi pont felvétele történt feladatmeghatározások tárgy megjelöléssel, határozathozatal a napirenden belül nem történt.

Végezetül a bejelentéseket követően egy pohár pezsgővel való koccintást követően kívántak sok sikert a résztvevők az elkövetkezendő 5 évre.

 

 

 

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat is 2019. október 24-én tartotta ünnepi alakuló ülését. Az alakuló ülésen a megválasztott képviselők Bíró Jánostól a Helyi Választási Bizottság elnökétől vették át a megbízó leveleket, majd letették szlovák és magyar nyelven is az esküt.  Az alakuló ülés a tisztségviselők megválasztásával folytatódott, ahol az önkormányzat elnökének Kesjár Mátyást, elnökhelyettesnek Gajdács Györgyöt választották. A képviselői vagyonnyilatkozatokkal foglalkozó bizottság vezetője Zubánné Kocsis Margit, a bizottság tagja pedig Gajdács György lett.

 

        

 

Kívánok sikeres együttműködést a települési és a nemzetiségi önkormányzatok testületeinek!

 

 

Szeverényi Attiláné

polgármester

 

 

 

 

adat/htmlfiles/pm_beszámoló_2019_10_28_valasztas_honlapra.pdf

 


 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, hogy

együtt, Önökkel emlékezhessünk meg

2019. október hó 22-én délután 14.45-től kezdődően

Csabaszabadi, Apácai út 6. szám alatt

(a hivatal udvarán található október 23-i kopjafánál)

az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

ünnepi köszöntő

koszorúzás

keretében.

 

Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviseletében

Szeverényi Attiláné polgármester

 

 

adat/htmlfiles/okt23_docx.pdf

 


Csabaszabadi Község Önkormányzat Polgármestere

5609  Csabaszabadi, Apácai út 6.

 


 

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Önt 

a 2019. év  október   hó 24. napján (csütörtök )  9 óra 00 perckor tartandó

ALAKULÓ ÜLÉSRE

 

Helyszín:        Csabaszabadi, Apácai út 2.  

 

 

Napirendi pontok:

 

 

 1. Ünnepélyes megnyitó, választási bizottság tájékoztatója a    választás eredményéről.

            Előadó: Bíró János     Választási Bizottság elnöke

 

 1. Önkormányzati képviselők  eskütétele, megbízólevek átadása

             Előadó:  Bíró János    Választási Bizottság elnöke

 

 1.  Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása

             Előadó:  Bíró János    Választási Bizottság elnöke

 

 1.  Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

             Előadó: Dr. Csatlós László jegyző 

 

 1.  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának elfogadása

             Előadó: Dr. Csatlós László jegyző 

 

 1. Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása.

            Előadó:  Szeverényi Attiláné  polgármester

 

 1.  Alpolgármester(ek) választása titkos szavazással, (szükség szerint zárt ülésen); eskütétele

 Előadó:  Szeverényi Attiláné   polgármester

 

 

                        

 1. Alpolgármester(ek) tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

Előadó:  Szeverényi Attiláné   polgármester

 

 1. Csabaszabadi Község Önkormányzatának egyéb önkormányzati   társulás társulási tanácsokba  képviselő(k)  delegálása

            Előadó: Szeverényi Attiláné  polgármester

 

Csabaszabadi, 2019. október 17.

 

 

 

Tisztelettel:              

                                                          

 

 

  Szeverényi Attiláné                                                                        Bíró János

     polgármester                                                                                HVB elnök

 

 

 

 

adat/htmlfiles/MEGHIVO.pdf 


 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az

Újkígyósi Közös Hivatal

Újkígyós és Csabaszabadi településeken


2019. október hó 14-én (hétfőn)

igazgatási szünetet tart,

az ügyfélfogadás szünetel.


Kérjük szíves megértésüket!

 

 


 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Újkígyósi Közös Hivatal

Újkígyós és Csabaszabadi településeken


2019. október hó 14-én (hétfőn)

igazgatási szünetet tart,

az ügyfélfogadás szünetel.


Kérjük szíves megértésüket!

 

 

 

adat/htmlfiles/Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.pdf 

 

  

 

adat/htmlfiles/Scan_áramszünet.jpg

 


 

      Októberben ismét sor kerül a veszettség elleni rókavakcinázásra

A rókák veszettség elleni vakcinázása idén ősszel sem marad el, ezért az előző évek gyakorlata szerint ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe az érintett térségekben. A repülőgépes vakcinázás 2019. október 5-től zajlik majd hazánk déli és keleti megyéiben

adat/htmlfiles/467-27.pdf

 

 

 


SERTÉSTARTÓK FIGYELMÉBE!


 

Tisztelt Lakosság!
A Békés Megyei Kormányhivatal bővítve az ügyfélszolgáltatás lehetőségét, a kormányablakkal nem rendelkező településen is biztosítja a helybeni ügyintézést a Békéscsabai Járási Hivatal Mobil Ügyfélszolgálata keretében.
Tájékoztatjuk leendő Ügyfeleinket, hogy
2019. szeptember 30-án (hétfő) 12:30 és 14:00 óra közötti időben
a Csabaszabadi, Apácai út 6. /Önkormányzati Hivatal parkolója/ előtt a Kormányablak Busz a lakosság szolgálatára áll.
Az akadálymentesített Mobil Ügyfélszolgálaton lehetőség van valamennyi, a Kormányablakokban intézhető ügytípus intézésére, így többek között személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély, ügyfélkapu vagy akár gépjármű ügyintézésre is.
A Mobil Ügyfélszolgálaton biztosított a bankkártyás fizetés, de a bankkártyával nem rendelkező ügyfelek az esetleges eljárási költséget akár postai csekken is megfizethetik a helyi postán.
Amennyiben a gépjármű ügyintézés keretében rendszámtábla kiadásával járó ügyintézést szándékuk van - a szükséges rendszámtábla típus rendelkezésre állásának teljes körű biztosítása érdekében - előzetesen szíveskedjenek jelezni 2019. szeptember 27-én (péntek) 12.00 óráig a 66/528-325-ös telefonszámon.
Kérjük szíveskedjenek ellenőrizni okmányaik érvényességét, hogy a fenti ügyfélszolgálati időben helyben elintézhessék ügyeiket!

adat/htmlfiles/honlap_kab_busz.pdf


 

Méhegészségügyi okok miatt zárlat!!

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Csabaszabadi települést érintő zárlat az alábbi linken olvasható.

adat/htmlfiles/2209-7.pdf

 

 

 

 


 

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
5661 Újkígyós, Kossuth L. u. 41.
Telefon: 66/256-100; 30/515-9007
E-mail: jegyzo@ujkigyos.hu

  

KÖZLEMÉNY

 

az egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról

 Csabaszabadi községben 2019. augusztus 7-én a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:            256 fő.

 Az egyéni listás választási rendszerben - a választópolgárok központi névjegyzékben szereplő számát figyelembe véve

 

 • a képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 3 főben állapítom meg,
 • a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 8 főben állapítom meg.

 

A 2010. évi L. törvény 9.§ (1) bekezdése szerint, egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

 A 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint, polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 Csabaszabadi, 2019. augusztus 08.

dr. Csatlós László s.k.

HVI vezető

 

 A hirdetményt a mai napon közzétettem:

Csabaszabadi, 2019. augusztus 08.

 

dr. Csatlós László  s.k.

        HVI vezető

adat/htmlfiles/1 2019 HVI határozat képviselők számának megállapítása.doc 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Újkígyós Város Önkormányzatának 8/2017. (IV.25) önkormányzati rendelete alapján az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Csabaszabadi Kirendeltsége valamint Újkígyós Város Önkormányzati Hivatala 2019. augusztus 9-én (hétfő) igazgatási szünetet tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Kérjük szíves megértésüket!

 


A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása

 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ellátási területén üzemeltetett szennyvíztisztító telepek esetében bevett gyakorlat a szennyvíziszapok gazdálkodók általi mezőgazdasági elhelyezése, hasznosítása. A több évre visszamenőleg elvégzett akkreditált vizsgálati jegyzőkönyvek alapján a keletkező szennyvíziszapok nem tartalmaznak határértékhez közeli káros anyagokat, így termőterületek tápanyag utánpótlásra kiválóan alkalmasak.

A szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő felhasználása engedélyhez kötött tevékenység, amit talajtani szakvélemény alapján a területileg illetékes talajvédelmi hatóság állít ki. A talajvédelmi terv elkészítésének, valamint annak engedélyeztetésének költségeit a Szolgáltató vállalja.

Az engedély birtokában a kihelyezési időszakban a pihentetett (min. 6 hónap), akkreditált laboratórium által bevizsgált szennyvíziszap térítésmentesen kerül átadásra a gazdálkodó részére. A szennyvíziszap kijuttatás költsége a gazdálkodót terheli (szennyvíziszap elszállítása, szétszórása, bedolgozása a földterületen).

Az Újkígyós - Szabadkígyós szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap az elmúlt években is mezőgazdasági területen került elhelyezésre, azonban a terület nagysága nem tette lehetővé a teljes éves iszapmennyiség hasznosítását, így új területek bevonása vált szükségessé.

A korábbi években elvégzett laboratóriumi vizsgálatok, illetve azok jegyzőkönyvei a Szolgáltatónál fellelhetők.

Az engedélyeztetési eljárással és kihelyezéssel kapcsolatosan a gazdálkodónak az alábbiakat szükséges biztosítania:

-        Együttműködés az engedélyeztetés lefolytatásában (területek megjelölése, földhasználói hozzájárulása, stb...).

-        Talaj és talajvíz vizsgálatokat elvégzésének lehetővé tétele a kijelölt területen.

-        A kihelyezés előtt 4 munkanappal a Szolgáltató értesítése annak érdekében, hogy a kihelyezés időpontjáról, a kihelyezőterület tényleges helyéről, valamint a kijuttatható iszapmennyiségről tájékoztatni tudja a talajvédelmi hatóságot (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény -és Talajvédelmi Osztály).

A szennyvíziszapok kihelyezésének legfontosabb előírásai a következők:

-        az előírt védőtávolságok megtartása – talajvédelmi terv alapján,

-        az egészségügyi várakozási idők megtartása,

-        a szennyvíziszap elhelyezés csak vegetációs időn kívül hajtható végre,

-        október 31. és február 15. közötti időszakban szennyvíziszap nem juttatható ki,

-        nyersen emberi fogyasztásra kerülő zöldségnövény termesztése az érintett területen tilos,

-        tilos szennyvíziszap felhasználása védett természeti területen, illetve olyan földterületen, ahol ökológiai gazdálkodást folytatnak,

-        tilos szennyvíziszap felhasználása rét és legelő művelési ágban hasznosított területen,

-        az iszap a kihelyező területen nem tárolható, a kijuttatás után haladéktalanul be kell dolgozni a talajba, a kijuttatás és vetés között 15 nap lehet.

A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásnak részletes szabályait a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szabályozza.

Szennyvíziszappal kezelt területen termeszthető szántóföldi növények közül javasolható:

-        az ipari feldolgozásra kerülő növények (pl. olajrepce, napraforgó, olajretek, cukorrépa),

-        vetőmag előállítás céljára termesztett növények (pl. hibridkukorica),

-        takarmánynövények (pl. silókukorica, szemeskukorica, takarmány árpa, takarmány búza, szemescirok, szudánifű, fénymag, zab …),

-        étkezési gabonák (pl. búza, rozs …).

 

Amennyiben további információkra lenne szükség, kérjük keresse a Szolgáltató részéről az alábbi kapcsolattartót:

 

Név:    Balogh-Bodor Anikó

Tel.:     06-30/389-0542

 


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Újkígyós Város Önkormányzatának 8/2017. (IV.25) önkormányzati rendelete alapján az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Csabaszabadi Kirendeltsége valamint Újkígyós Város Önkormányzati Hivatala 2019. július 1-jén (hétfő) igazgatási szünetet tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Kérjük szíves megértésüket!

 

 

 


 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. június 24- től (hétfő) 2019. július 4-ig (csütörtök) Csabaszabadi településen a háziorvos nem rendel.

Helyettesítés Medgyesegyházán Dr. Gógucz Erzsébet Mónika háziorvos

hétfőn és csütörtökön 9:00-11:00

kedden 8:00-12:00  

2019. július 1-én egyik településen sem lesz háziorvosi rendelés.

Minden esetben kérjük hívják a  Medgyesegyházi orvosi rendelőt a 0668/440-031 telefonszámon.

 

 


 


 

                                                                              H I R D E T M É N Y

 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a békési ROVÉRT Kft.

2019. június 19-én szerdán az esti órákban,

                       (rossz idő esetén 2019. június 20-án csütörtökön)

földi kémiai szúnyoggyérítési munkát végez Csabaszabadi belterületén, illetve a Csabaszabadi horgásztó környékén, valamint Újkígyós város területén is.

A vegyszer kijuttatása földi permetezéssel, hideg, illetve meleg ködképzéssel történik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kijuttatott vegyszer méhekre veszélyes, egyéb állatra és emberre veszélytelen!

Csabaszabadi, 2019. június 13.

                                                                        Csabaszabadi Község Önkormányzata

 

 

adat/htmlfiles/ujkigyos_hu_-_tajekoztatas_szunyogirtasrol_-_2019-06-19.pdf

 

 

 

 

 

 


 

www.valasztas.hu/megyek-telepulesek_ep2019


 

Európai parlamenti képviselők választása 2019  települési eredmények

 

Csabaszabadi (Békés megye) eredményei

Frissítve: 2019. május 26., 22:04:04

Feldolgozottság: 100,00%

A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 252 fő.

Megjelent

110 fő (43,65%)

Nem szavazott

142 (56,35%)

Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0

A lebélyegzett szavazólapok száma: 110

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 0  (0,00%)

Érvényes szavazólapok száma: 110 (100,00%)

Listákra leadott érvényes szavazatok

LMP

Érvényes szavazatok (%):

1 (0,91%)

MUNKÁSPÁRT

Érvényes szavazatok (%):

0 (0,00%)

MI HAZÁNK

Érvényes szavazatok (%):

4 (3,64%)

DK

Érvényes szavazatok (%):

16 (14,55%)

MOMENTUM

Érvényes szavazatok (%):

7 (6,36%)

 

FIDESZ-KDNP

Érvényes szavazatok (%):

62 (56,36%)

JOBBIK

Érvényes szavazatok (%):

13 (11,82%)

MKKP

Érvényes szavazatok (%):

2 (1,82%)

MSZP-PÁRBESZÉD

Érvényes szavazatok (%):

5 (4,55%)

 

 

 


 

Tájékoztatás Igazgatási szünet elrendeléséről

http://ujkigyos.hu/hir/tajekoztatas-igazgatasi-szunet-elrendeleserol-0

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. május 27-én /hétfőn/ igazgatási szünetet tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Az igazgatási szünet mind a székhely, mind pedig Csabaszabadi Kirendeltséget érinti.

 

Megértésüket köszönjük!

 

 


 

A Magyar Államkincstár idén ötödik alkalommal hirdeti meg Mesterecset elnevezésű országos pályázatát. Alkoss, majd küldd be rajzod, festményed vagy digitális alkotásod és nyerd meg a 150.000 Ft értékű vásárlási utalványt jelentő fődíjat vagy a többi értékes ajándékutalvány egyikét!

 

mesterecset-palyazat.hu/

 

 

 


 

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala értesíti az érintett szülőket a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásról.

bekescsaba.hu/aktualitasok/oktatasi-hirek/hirdetmeny-az-altalanos-iskolai-beiratasrol-a-bekescsabai-jarasban

 


 

Ebzárlat és legeltetési tilalom a Békéscsabai és a Békési járás területén

 

 

A rókák veszettség elleni immunizálása miatt, 2019. március 30-április 19. között ebzárlat és legeltetési tilalom van érvényben a Békéscsabai, illetve a Békési járás teljes közigazgatási területén.

 

Ezen időszak alatt tilos a legeltetés Békéscsaba, Csabaszabadi, Csorvás, Doboz, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós, valamint Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos településeken.   A fenti településeken ebben az időszakban minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha onnan nem tudnak kiszökni. Kutyát a tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kutyát, kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófamentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.   A települési önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogásáról gondoskodni. Az ebzárlat időtartama alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni. Az ebzárlat ideje alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.   Amennyiben rendkívüli esemény történik (vétlen vagy szándékos emberi érintkezés a vakcinával), azt a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályához (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. sz., telefonszám: 06-66-528-320) haladéktalanul be kell jelenteni. Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.   Ha a vakcinázott területen vadon élő vagy háziállat elhullott tetemére bukkannak, azt érintetlenül kell hagyni és haladéktalanul értesíteni szükséges a területileg illetékes hatósági állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy a vadásztársaságot.


 

DAREH HIRDETMÉNYEK

CSABASZABADI településén a lomtalanítás időpontja:

2019. április 27. és 2019. november 18.

 

 

 


A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. az előzetesen megküldött tájékoztatások alapján megkezdte a komposztáló edények Önkormányzatok részére történő kiszállítását. Komposztálók igényelhetőek: 2019. március 18-tól – 2019. április 15-ig. Az igénylőlap letölthető a https://www.dareh.hu/_bazis/ugyintezes/  menüpontjából.

 

Az igénylés benyújtásának módja:

 • Személyesen, vagy meghatalmazott útján a területileg illetékes ügyfélszolgálaton,
 • Postai úton, az igénylésnek a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.),
 • Elektronikusan a kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu  e-mail címen,
 • Telefonon történő igénylést NEM fogadunk el!

 

A komposztáló edény átvételének feltétele: használati megállapodás megkötése a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel.

A használati szerződés valamennyi kihelyezett ügyfélszolgálaton és a központi ügyfélszolgálaton (5600 Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.) megköthető. A postai és elektronikus úton beérkezett igények, valamint az önkormányzathoz benyújtott igények beérkezését követően az igénylő számára használati szerződést küldünk, amelynek másodpéldányát kell a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. címére (5600 Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.) visszaküldeni. Kérem, hogy az Önökhöz benyújtott adatlapokat az ügyfélszolgálatnak átadni vagy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. címére (5600 Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.) megküldeni szíveskedjenek.

Az igényelt komposztáló edények ütemezett kiszállítására 2019 április második felétől kerülne sor. A beérkezett szerződések rögzítését követően átadás-átvételi listát biztosítunk az Önkormányzat számára, amely megkönnyítené az edényzetek kiosztását.  Tájékoztatjuk, hogy a komposztáló edények átvétele díjmentesen történik.

Kérem, hogy a mellékelt tájékoztatókat helyben szokásos módon szíveskedjenek közzé tenni, hogy minél többen értesülhessenek erről a lehetőségről.

A komposztáló edények igénylésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a követkő menüpontokról:

https://www.dareh.hu/_bazis/komposztalo-edeny-igenylese/

https://www.dareh.hu/_bazis/a-hazi-komposztalas-elonyei/