Értesítések - Hirdetmények

 


HIRDETMÉNYEK

 Pontosítás:  HIVATAL, APÁCAI ÚT 6.

 


 

TIR KÜLDÖTTGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

 

adat/htmlfiles/TIR_Küldöttgyűlési Meghívó.pdf

 

 

 

 


VADÁSZTERÜLET FÖLDTULAJDONOSI  KÖZÖSSÉG

adat/htmlfiles/hirdetmény Vadászterület.pdf

 


Árverési hirdetmények

 

 

Kifüggesztés napja: 2024.02.27.


Levétele napja: 2024.05.17.

 

adat/htmlfiles/083_3 hrsz árverés.pdf

 

 

 

 


 

 

adat/htmlfiles/093_1 hrsz_Árverési_hirdetmény.pdf

 

 

Kifüggesztés napja: 2024.01.16.


Levétele napja: 2024.03.14.

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

adat/htmlfiles/20230718105215234.pdf

adat/htmlfiles/20230718105237281.pdf

adat/htmlfiles/20230718105246978.pdf


 

 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 

Kifüggesztés napja: 2023. április 25.
Levétele napja: 2023. 06.30.

adat/htmlfiles/kísérő levél.pdf

adat/htmlfiles/0138_32 hrsz.pdf

adat/htmlfiles/0138_34 hrsz.pdf

 

 

 

 


Felügyeleti körzet feloldása

 

adat/htmlfiles/BE_23_340-5_2023_ Felugyeleti korzet feloldasa Bekescsaba Ujkigyos 2023_04_08_alairt.pdf

 

 


adat/htmlfiles/Új ügyeleti alapellátással kapcsolatos tájékoztatás - Békés vármegye.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

adat/htmlfiles/M árverési hirdetmény_kórháztanya_.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Kifüggesztés napja: 2022. november 23.
Levétele napja: 2023. 01.29.

 

 

 


 

2022. október 24.

 

Kifüggesztés napja: 2022. október 24.

                                                                    Levétele napja: 2022. november 10.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

adat/htmlfiles/083_3 hrsz.pdf

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL

Értesítjük az ebek tulajdonosait, hogy CSABASZABADI községben a kutyák veszettség elleni szervezett oltása és féregtelenítése
2022. július 7-én /csütörtökön/ 7.00-8.00 óráig lesz.
Helyszín: Mező u. 22. előtti közterület.
Minden 3 hónapot betöltött kutya veszettség elleni oltása évente kötelező.
A helyszíni oltás díja: 3.500,- Ft/eb.
transzponder (chip) beültetésének díja: 3.500,-Ft/ eb
Kérjük az eb(ek) oltási könyvét szíveskedjenek magukkal hozni.


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


adat/htmlfiles/5_Pk-50080-2022-5 ismeretlen.pdf


adat/htmlfiles/5_Pk-50081-2022-5 ismeretlen.pdf


H I R D E T M É N Y
A Békéscsabai Járásbíróság dr. Imreffy Zsuzsanna ügyvéd által képviselt a Lung András
(5600 Békéscsaba, Rózsa u. 25/A. szám) kérelmező – Szalai Lászlóné (ismeretlen)
kérelmezett elleni polgári nemperes ügyében a 22.Pk.50.080/2022/5. számú végzés
hirdetményi kézbesítését

A hirdetményi kézbesítés megtörténtére vonatkozó vélelem beálltának időpontjára vonatkozó
adatok:
- kifüggesztés ideje: 2022. május 19.
- vélelem beálltának időpontja: 2022. június 3.
 

adat/htmlfiles/6_Pk-50080-2022-6-HIRDETMÉNY.pdf


adat/htmlfiles/6_Pk-50081-2022-6-HIRDETMÉNY Bcs.pdf


 

Tájékoztató mezőgazdasági összeírásról

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az Önök településén (Csabaszabadi) rendszeres mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2022” elnevezéssel. Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2218.


Az adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU, továbbá a gazdálkodók számára, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak.
A felvétel nem teljes körű, a minta kiválasztása matematikai-statisztikai módszerrel történt, a válaszadás azonban az adatfelvételre kijelöltek számára kötelező. Az adatszolgáltatói terhek mérséklése céljából a 2020. évi Agrárcenzust követően a hivatal nagymértékben csökkentette az adatszolgáltatók számát és a kérdőív terjedelmét is, amit az adminisztratív adatforrások (pl. Magyar Államkincstár, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ) információinak átvétele, illetve a kérdőíven előnyomtatva szereplő adminisztratív azonosítók ellenőrzése tesz lehetővé.
Valamennyi adatszolgáltatónk számára biztosítottuk az online önkitöltési lehetőséget 2022. május 13. és május 25. között, amely időszak alatt az adatszolgáltatók a számukra legalkalmasabb időben teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket.
Erről e-mailben vagy postai úton küldtünk névre szóló tájékoztatást. Az önkitöltéssel nem élőket összeírók keresik fel személyesen 2022. május 26. és június 15. között.

Az összeírási munkát a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) által megbízó levéllel/igazolvánnyal ellátott összeírók végzik. A megbízó levél/igazolvány személyi igazolvánnyal együtt érvényes, amit az adatfelvétel megkezdése előtt az összeíró köteles felmutatni. A felvétel elektronikusan, a KSH által biztosított tableten történik. Az összeírók kizárólag konkrét, címlista szerinti címeket keresnek fel.
 


 

 


HIRDETMÉNYEK
2022. április hó 27.

 

Kifüggesztés napja: 2022. április 27.
Levétel napja: 2022. június 09.

Ingatlanárverési hirdetmény

VH.ügyszám: 0021.V.0988/2013/287.

093/1. hrsz.

 

Az eredeti dokumentum az alábbi link segítségével olvasható:

adat/htmlfiles/093_1 hrsz Csabaszabadi árverés.pdf

 

 


HIRDETMÉNYEK

2022. április hó 20.

 

 

Kifüggesztés napja:          2022. április 20.

Levétel napja:                    2022. május 05.

 

Fővárosi Törvényszék


30.Fpk.1095/2018/48.


V é g z é s


A Fővárosi Törvényszék a SAVE ENERGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság "felszámolás alatt" (2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) adós felszámolási ügyében
hivatalból elrendeli 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 6.§. (3) bekezdése értelmében alkalmazandó a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény ( Pp.) 142. § (4) bekezdése és 144. § (1)
bekezdés d) pontja alapján a 45. sorszámú végzése hirdetményi úton történő kézbesítését Lung
János hitelező ismeretlen örökösei részére, mivel az 5609 Csabaszabadi, Gerendási út 20. szám
alatti lakcíméről korábban a bírósági irat „bejelentve meghalt” jelzéssel érkezett vissza.
A bíróság elrendeli a hirdetmény bírósági hirdetőtáblára, valamint Csabaszabadi Község
Önkormányzata hirdetőtáblájára történő kifüggesztését 15 napra egyben közzéteszi a bíróságok
központi internetes honlapján.
A bíróság tájékoztatja a volt vezető ismeretlen örököseit, hogy a hirdetmény útján kézbesíteni
rendelt fent megjelölt iratot a felszámolási csoport kezelőirodáján (Budapest II. Varsányi I. u. 38-
40.) félfogadási időben átveheti.


Az iratot a honlapon történő közzétételtől számított 15. napon kell a volt vezető részére
kézbesítettnek tekinteni.


Budapest, 2022. április 19.
Fundukidisz Alexisz s.k.
bírósági ügyintéző

Az eredeti dokumentum az alábbi link segítségével olvasható:

adat/htmlfiles/48_1095-2018-48(1).pdf